2021 Preek zondag 5 september Anna-Bonifatiuskerk

23e zondag door het jaar B-AB

Jesaja 35,4-7a/Marcus 7,31-37

Duurzame oplossing

In onze tuin achter deze kerk

zijn mensen nog steeds aan het werk om de tuin mooi te maken.

Peter, een van de bezoekers van het kiemkrachtproject noemde

de tuin een boomgaard, omdat er verschillende planten

en bomen in zijn geplant,

zoals: een vijgenboom, een kroospruim,

een Laurierkersboom, druiven,  enz.

Ik zie de tuin als een stukje natuur om onze kerk heen.

Via de ramen kunnen we naar de tuin kijken,

de bloemen en de groene bladeren genieten.

Velen van ons hebben planten in huis.

Dat is de moderne manier om de natuur dichterbij te brengen.

Daardoor kunnen we op elk moment de geur en de prachtige kleur

van de bloemen en planten genieten.

Ik zelf noem onze tuin de Laudato Si tuin.

De tuin verbindt ons met de schepping van God.

Eén september jongstleden was de Wereldgebedsdag

van de zorg voor de schepping.

Paus Franciscus stelde zes jaar geleden deze dag in

om aandacht te vragen voor onze bedreigde planeet.

Wereldwijd bezonnen en bezinnen christenen zich erop

hoe wij Gods schepping zo goed mogelijk

kunnen beheren en bewaren.

In de tijd van de profeet Jesaja.

De duurzame oplossing

van de verschillende problemen in onze wereld

horen we ook vandaag terug in de Schriftlezingen.

De profeet Jesaja leefde tussen 750 en 700 jaar voor Christus.

Toentertijd bemoedigde hij met Gods toekomstperspectief

zijn medemensen die de moed verloren hadden.

Dat ze niet bang moesten zijn,

omdat God zal komen om hen te redden.

Hij sprak de profetische woorden van God tot hen.

Wanneer Hij komt, zullen de gehandicapte mensen

weer een normaal leven kunnen hebben,

zal de woestijn vol water zijn,

in het droge land zullen rivieren stromen,

de droge gebieden zullen veranderen in meren.

Deze profetische woorden van Jesaja

gaven nieuwe hoop en bemoediging aan mensen

die de moed totaal verloren hadden.

In de tijd van Jezus.

De profetische woorden van Jesaja werden

waar gemaakt door Jezus in zijn tijd.

Hij had letterlijk en figuurlijk

een doofstomme man beter gemaakt.

Jezus deed dat niet alleen vanuit zijn eigen kracht,

maar ook vanuit de kracht van God, zijn hemelse Vader.

Via dit wonderwerk

wilde Jezus ons verwijzen naar de bron

van zijn spirituele kracht:

namelijk de goede balans tussen de verticale

en de horizontale aspecten van zijn eigen leven.

Midden tussen de mensen keek Hij omhoog naar de hemel.

Hij zuchtte diep en zei ‘Effata- ga open!’

Het horizontale aspect verwees naar de mensen om de man heen, natuurlijk ook naar de noodzaak goed om te gaan met de gehandicapten.

Dankzij de hulp van Jezus kon die man

goed horen en praten zoals wij.

Die man en alle mensen die dat wonder-gebeuren zagen

waren blij en enthousiast.  

Jezus gaf en geeft de mensen altijd een duurzame oplossing

met betrekking tot de problemen in hun leven.

De uitdaging in onze tijd.

In onze huidige maatschappij zien we onze medemensen

die onder bepaalde ziektes geleden hebben,

of onder de negatieve invloed van bepaalde omstandigheden,

zoals het verslaafd zijn aan drugs of alcohol; eenzaamheid,

het ontbreken van officiële papieren,

op zoek gaan naar een beter leven en toekomst.

Ik denk ook aan gehandicapte kinderen en volwassenen, enz.

Wij vragen ons zelf af, wat kunnen we doen

om een duurzame oplossing te bieden

aan deze groep mensen?

De artsen, psychologen, maatschappelijk werkers

hebben geprobeerd om deze groep mensen te helpen.

Wij kunnen misschien het voorbeeld

van de man in het evangelie nemen.

Dat wij die mensen bij Jezus kunnen brengen

door ons gebed en natuurlijk door de praktische hulp

die wij hen aan kunnen bieden.

Aan die praktische hulp zijn natuurlijk grenzen gesteld al

is het alleen maar door ons fysieke uithoudingsvermogen.

Maar deze mensen hebben niet alleen

het horizontale aspect in hun leven nodig,

zoals het geven van de medicijnen,

hen bijstaan, naar hen luisteren.

Maar ook het verticale aspect

in hun leven hebben ze hard nodig:

Zoals: hen helpen om in de verbinding

met God te komen.

Ons sterke geloof in God is onze kracht

om onze medemensen die in nood zitten te kunnen helpen.

m.a.w. ons sterke geloof in God kan werken als medicijn

dat we kunnen gebruiken om hen te helpen.

En wij?

Wat is onze houding tegenover de mensen

die lichamelijk en geestelijk niet gezond zijn?

Spreken we hen met bemoedigende woorden toe,

of nemen we liever afstand van hen?

Denken we misschien

dat hun problemen alleen bij hen thuishoren

of zien we hun problemen ook als onze problemen?

Als wij met deze concrete situaties geconfronteerd worden

in ons dagelijks leven,

kunnen we ons machteloos en somber voelen.

Hoe gaan we daarmee om?

Gelukkig mogen we tot de mensen

die in een noodsituatie terecht zijn gekomen,

met een groot respect en vertrouwen de profetische woorden

van Jesaja zeggen: ‘Jullie moeten sterk zijn.

Jullie hoeven niet bang te zijn.

Want God zal komen om jullie te helpen.

Hij komt jullie bevrijden.’

Want, wij geloven in God, in Jezus die ons altijd wil helpen.

Want, wat voor ons onmogelijk is, is voor Hem mogelijk.

God alleen is Degene die de duurzame oplossing

kan geven voor de problemen

die we tegen komen in ons dagelijks leven.

Maar, God vraagt ook onze bereidheid

om mee te werken om de problemen die er zijn op te lossen.

Ik sluit nu mijn woorden af

met de inspirerende woorden van paus Franciscus die zegt:

“De Hoop nodigt ons uit te erkennen

dat er altijd een uitweg is,

dat we altijd van koers kunnen veranderen,

dat we altijd iets kunnen doen

om de problemen op te lossen.” (Paus Franciscus P.29).

P.M.Jehandut SVD.