2022 Preek zondag 2 januari Gerardus Majellakerk

Openbaring des Heren (GM kerk: 2-1-2021)

Jesaja 60,1-6; Efeze 3,2-3a.5-6; Mat 2,1-12

De ster van Bethlehem

De kerstvieringen zijn al achter de rug. Maar, de kersttijd loopt tot en met  zondag 9 januari, de doop van de Heer, Jezus Christus. We mogen blij zijn dat we met zijn allen het nieuwjaar in zijn gegaan. Ons leven gaat gewoon door, ondanks de ellende en de pijn van de coronapandemie. In deze moeilijke tijd vierden we de kerstdagen, het oud en nieuwjaar, het feest van Maria, Moeder van God en vandaag vieren we het feest van de openbaring des Heren. Door dit alles proberen we de kracht van ons geloof samen te vieren en te ervaren. De kracht van ons geloof hebben we in de onaangename coronasituatie  hard nodig. En de kracht van ons geloof helpt ons om ons leven verder te kunnen dragen naar de toekomst toe.  

De geboorte van Christus trekt heel veel mensen aan in heel de wereld: jong en oud, arm en rijk, kinderen en volwassenen. Dit kunnen we zien in onze kerken, via de sociale media, TV, de kranten, enz. Daardoor beseffen we dat Christus is gekomen, als een groot Licht dat verschijnt in de duisternis van de coronapandemie, in de duisternis van de ongerechtigheid, egoïsme, haat, enz.

De profeet Jesaja die leefde  tussen 750 en 700 jaar vóór Christus zei toen al, over de komst van Christus, de Redder van deze wereld: “Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen mensen naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de armen.”

De profetische woorden van Jesaja werden vervuld door de geboorte van Jezus in de eerste Kerstnacht meer dan 2000 jaar geleden te Bethlehem. Sindsdien en tot op de dag van vandaag vierden en vieren wij en mensen in heel de wereld de geboorte dag van Christus. En in al die jaren was en is Jezus, het Kerstkind, een deel geworden van de samenleving overal ter wereld. Door dat alles kunnen we nu opnieuw zeggen dat Jezus Christus, het Kerstkind, een groot Licht is dat in de duisternis van onze wereld verscheen. Daarvoor danken we onze God, de Heer der hemelse machten.

Rond de Kerstdagen toentertijd gebeurde er iets wonderlijks te Jeruzalem. Drie koningen uit het Oosten gingen op zoek naar het Kerstkind. Weet u nog de namen van die drie koningen, zusters en broeders? Hun namen zijn: Balthasar, Melchior en  Caspar. In hun landen hebben ze de ster van Bethlehem gezien en die ster begeleidde hen naar het kerstkind. Maar

ze wisten niet precies waar dat kind te vinden was. Daarom gingen ze even langs bij de koning Herodes in Jeruzalem om de nodige informatie over dat kind te krijgen. Na de ontmoeting met Herodes gingen ze verder naar het kind. En opnieuw begeleidde de ster de drie koningen richting Bethlehem.

Ik kan me voorstellen dat die koningen heel blij waren toen ze het kerstkind en zijn ouders hadden gezien en ontmoet. De duurste en gepaste cadeaus hadden ze aan het kind geschonken, namelijk goud, wierook en mirre. Daarna gingen ze terug naar hun eigen land vol enthousiasme, met vreugde  en blijheid in hun hart. Ze waren de gelukkigste koningen ter wereld omdat hun verlangen naar de ontmoeting met de Heer vervuld kon worden.

De ster van Bethlehem hebben we ook in deze moderne en geseculariseerde samenleving nodig. En de ster van Bethlehem zijn wij allen die in Hem willen geloven. Van Hem hebben we de kracht van de heilige Geest ontvangen om zo veel mogelijk mensen bij het Kerstkind uit te nodigen en te bezoeken zoals de drie koningen uit het Oosten gedaan hadden.  

De ster van Bethlehem verwijst ons ook naar het kerstkind dat aanwezig is in de kampen van de vluchtelingen in Nederland en in heel de wereld, naar hen die door ziekte, geloofsvervolging, door verdriet om overlijden van dierbaren of economische schade door het coronapandemie zijn getroffen en verwijst naar hen die in angst en onzekerheid en eenzaamheid leven.  Christus is mens geworden om ons van gevoelens van wanhoop te bevrijden door zijn kruisdood en verrijzenis. En wij zijn Zijn handen en voeten in deze wereld om zo goed mogelijk er voor elkaar te zijn. Zo klinkt de Kerstboodschap van de R.K. bisschoppen Nederland die onlangs gepubliceerd is op de website van ons bisdom.  

In het Licht van de ster van Bethlehem roept paus Franciscus ons in zijn encycliek Laudato Si op om met respect en eerbied om te gaan met de moeder aarde en zo de handen en voeten van Christus te zijn om de situatie van hen die in armoede leven te verbeteren. Ook daar herinnert de ster die schijnt boven Bethlehem ons opnieuw aan. “Wat heb gij voor de minsten der mijnen gedaan?”(Mat 25,31-46).

Zusters en broeders,

Laten we samen met de drie koningen uit het oosten, ook in dit nieuwe jaar 2022 de ster van Bethlehem volgen. En die ster zal ons helpen om ons in ons dagelijks leven te begeleiden op de juiste weg naar Bethlehem. Die ster verwijst ons ook naar ons eigen hart. Daar is Jezus, het kerstkind aanwezig. Hij is Immanuel: God-met-ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.  

P.M.Jehandut SVD.