2022 Preek zondag 2 oktober Gerardus Majellakerk

27 zondag door het jaar C: Gerardus Feest

Hab 1,2-3;2,2-4;  Lucas 17,5-10.

Heer, geef ons meer geloof!

Deze woorden hebben we net gehoord in het evangelie. Zoals de apostelen van Jezus, hebben we ook het geloof in Jezus meer nodig, zeker in deze onzekere tijd.

Wat is dat eigenlijk: geloof? In het gewone spraakgebruik betekent het zoiets als denken, menen. Hoe koud is het? Antwoord: Ik geloof (ik meen) dat het vijf graden vriest. Of: Wat gebeurt er na de dood? Ik geloof in de incarnatie. Je weet het niet zeker, maar je denkt, dat het zo wel zal zijn, en gaat dit denkbeeld zelfs uitdragen. In bijbels geloof is die zekerheid en wel, zoals geschreven staat: Het geloof overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.  Wie eenmaal die weg van het geloof begaat, verwerft gaandeweg meer zekerheid. Het geloof wordt tot vaste grond onder de voeten en een werkzame basis voor een leven met God.

Hoe ervaren we het geloof in het dagelijks leven?  Soms kun je het gevoel hebben dat je maar heel weinig geloof hebt. Het is soms niet meer dan een kleine vlammetje, dat zo gedoofd kan worden. Wat stelt het voor als ‘gelovige’ aangesproken te worden? En dan komt daar nog bij dat in het evangelie mensen die iets voor een ander gedaan hebben, niet meer zijn dan onnutte dienstknechten of waardeloze slaven. Het evangelie kan je soms de put in helpen!

Het is daarom belangrijk er nog eens goed naar te kijken. Wat bedoelt die tekst eigenlijk? Misschien wel dit: dat het niet doorslaggevend in je leven is of je een groot of een klein geloof hebt, maar of je met dat kleine beetje geloof dienstbaar bent aan het welzijn van anderen. Echt geloof, al is het maar als een mosterdzaadje, kan groeien en sterker worden door in dienst te stellen van anderen.

In 2019 toen ik op vakantie naar Flores eilandje, in Indonesië ging, kreeg ik van een paar parochianen een bedrag van 600 euro. Dat geld werd bestemd om een waterbak te laten bouwen in mijn dorpsgemeenschap. Tijdens die vakantie periode organiseerde ik, samen met mijn dorpsgenoten een gezamenlijke activiteit, om het waterproject te kunnen realiseren. Alle bewoners van mijn dorp hebben goed mee gewerkt en met dat geld kreeg iedere gezin schoonwater thuis. Sinds dien hoeven ze niet meer ver moeten lopen om schoonwater te halen. Al die mensen zijn heel blij en dankbaar voor dat schoonwater project. Ik ben ook heel blij om te zien hoe blij en gelukkig zijn die mensen met dat schoonwater. Dit is een goed voorbeeld voor mij en misschien ook voor u, hoe wij een klein geloof, een grote transformatie proces kan maken in het leven van je medemensen.

Nog een andere voorbeeld uit de praktijd van onze eigen parochie. Afgelopen jaar kreeg ik een bedrag contant geld van 400 euro van een parochiaan. Ik wil zijn naam hier niet benoemen. Dat geld werd bestemd voor een jonge man die de achterstand-huur  van zijn woning moest betalen. Zonder dat geld was die jonge man op straat terecht gekomen. Maar dankzij die hulp is die jonge man niet op straat terecht gekomen. Dit is een concreet voorbeeld van het geloof dat groeit in de goede dingen die je doet voor je medemensen die in nood zitten.

Vandaag vieren we het Gerardus feest. Hij was een man van gebed en geloof. Vanuit zijn geloof deed hij belangrijke werk voor zijn medebroeders zoals: portier, kleermaker en tuinman. Met dat soort inzet kon hij bijdrage inleveren voor het welzijn van zijn medebroeders en voor de mensen om hem heen. De mensen kende hem als een geduldige man en als een volksheilige. Wij mogen blij zijn dat deze heilige man, een heilige patroon mag worden voor onze Gerardus Majella parochiegemeenschap.

Hij is  voor ons een goed voorbeeld hoe wij ons geloof, hoe klein is het dan ook, in kunnen zetten voor het welzijn van onze parochie gemeenschap. Ons geloof kunnen we gebruiken als de motor voor de grote verandering binnen onze ABG parochiegemeenschap, die we in de komende maanden, met zo’n allen mee moeten maken, en dat is een beweging van twee gemeenschappen -Annabon en Gerardus Majella-  naar één nieuwe gemeenschap. En de nieuwe gemeenschap zal plaats vinden in de Gerardus Majella kerk. Dit is een grote uitdaging voor de hele ABG parochiegemeenschap. Daarvoor hebben we de goede samenwerking nodig om dit transitie proces zo goed en zo veilig mogelijk te laten  gebeuren. Alle parochianen wordt gevraagd om mee te werken aan dit proces.

Hieraan denken we hoe we verder onze parochiegemeenschap opnieuw in te kunnen richten zoals: Hoe gaat lectorgroep verder? Hoe gaat koren en muziekkanten verder ? Hoe gaat de diaconie verder?: Hangmannen en Kiemkracht? Hoe ziet de week in onze nieuwe kerk eruit? Is het aandacht voor vervoer? Kunnen mensen ondersteund worden om bij GM kerk te komen, in het bijzonder voor de ouderen? Wat doen we met de naam? Wat nemen we mee van de Annabon en hoe richten we de GM kerk in? Wie gaat alles opruimen en laten we daar snel mee beginnen, want de tijd gaat verder. Wie denkt na over de aanpassing van de keuken van GM (zusters moeten aangeven wat zij nodig hebben). Wie denkt er over verduurzaming (denk van gas af)?  Verder kunnen we deze vragen op zaterdag 29 oktober bij onze parochie-middag met elkaar bespreken. De verhuizing zal plaats vinden op herfst 2023, als alles goed gaat. Dit alles kunnen we samen voortzetten met de kracht van ons geloof. Geloof groeit als een mosterdzaadje doordat zich laat zaaien in de grond van de gemeenschap. 

Hiervoor, bidden we tot God: Heer, geeft ons meer geloof in U, zodat wij ons verhuizingsproces zo goed mogelijk kunnen geburen en de nieuwe toekomst mogen hebben.

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.  

P.M.Jehandut svd