2022 Preek zondag 23 januari Anna-Bonifatiuskerk

3e zondag door het jaar C

Neh 8,2-4a.5-6.8-10, Lucas 1,1-4;4,14-21.

Inspirerende woorden

Inspirerende woorden hebben we elke dag nodig in ons leven. Inspirerende woorden kwamen en komen vaak uit de monden van mensen die een speciale verbinding hebben met de bron van alle leven hier op aarde die wij  God, Jezus, Heilige Geest noemen. De inspirerende woorden brengen mensen in beweging, tot verandering, tot vernieuwing. De inspirerende woorden bemoedigen en troosten mensen in de tijd van nood, zoals nu in deze corona pandemie.

De inspirerende woorden zien we ook in de eerste lezing van vandaag uit het boek Nehemia. Nehemia en Ezra leefden in het jaar 465-425 voor Christus. Toentertijd bracht priester Ezra zijn mensen bij elkaar en hij las hen voor uit het wetboek. Zijn toehoorders hadden aandachtig ernaar geluisterd. Die woorden raakten hun hart en hun gedachten diep. Op een bijzondere manier ervoeren ze de kracht van die woorden. Die woorden brachten ze in een gebed van dankbaarheid tot God. En die dag beschouwden ze als de dag van de Heer in wie zij geloofden. Hun dankbaarheid drukten ze verder uit in het samen eten en het drinken van de zoete wijn. De zoete wijn is het symbool van blijheid en vreugde. Een leven vol droefheid veranderde voor hen in een leven vol vreugde.

Zoals de mensen in de tijd van Ezra, zijn we ook vandaag hier in deze kerk bijeen gekomen. Hier in deze kerk luisteren we samen aandachtig naar het woord van God dat ons mag inspireren, troosten en bemoedigen. Die woorden hebben we hard nodig, zeker nu in deze moeilijke tijd. Het samen luisteren naar het woord van God is in mijn persoonlijke ervaring heel bijzonder en heel inspirerend. In dit samen zijn ondersteunen we elkaar, zowel geestelijk als fysiek. In deze viering bidden we samen tot God, tot Jezus. Op deze manier maken we een gezamenlijke verbinding met God, met elkaar en met alle gelovigen in heel de wereld. In Jezus Christus zijn we zusters en broeders voor elkaar en van elkaar. Met deze gedachten realiseren we de eenheid tussen alle christenen in heel de wereld.

‘Samen onderweg zijn’ is het thema van de synode binnen onze kerk voor de periode 2021-2023. Tijdens de periode dat deze synode duurt willen we samen nadenken over het belang van de Gemeenschap, participatie en Missie van Jezus Christus in onze ABG parochie gemeenschap. Deze synode daagt ons allen uit om actief deel te nemen aan de Missie van Jezus Christus in onze eigen parochie gemeenschap.

De apostel Paulus gebruikt hiervoor het sprekende beeld van het lichaam (volgens Romeinen brief 12,4-5 of Korintiërs brief 12,12-31). Alle ledematen van het lichaam vormen samen een organisch geheel en ieder lid is even belangrijk. Door naar alle leden van het lichaam te luisteren, kan een lichaam goed functioneren. Dit “luisteren naar elkaar” of “samen onderweg zijn” is het kenmerk van synodaliteit. Het is ook een manier om op het spoor te komen van wat God van ons vraagt. Bij een synode staat de rol van de Heilige Geest centraal.

In de afgelopen dagen vroeg een parochiaan aan mij “Wat is de Missie van Jezus Christus voor ons in deze tijd?” Het antwoord op die vraag kunnen we vinden bij Jezus, zoals Hij bijvoorbeeld aandacht gaf aan de mensen die arm zijn van lichaam en geest. Wij kunnen aandacht geven aan mensen die in de gevangenis van egoïsme, hebzucht en eigen belang zitten; aandacht geven aan mensen die blind zijn voor Gods aanwezigheid in hun leven; aandacht geven aan de vluchtelingen die geen toekomst meer zien; aandacht geven aan de landen waar vrede nog niet aanwezig is, enz. Dit zijn voorbeelden van de missie van Jezus Christus die wij met zijn allen in onze tijd gestalte kunnen proberen te geven.  

In de verschillende locaties van onze Clara en Franciscus parochie proberen we de missie van Christus gestalte te geven via de kiemkracht- en Hangmannenprojecten in onze ABG parochie; via de Stapverder- en Jeanette Noëlhuisprojecten in zuidoost waar de vluchtelingen terecht kunnen, door het individuele aandacht schenken aan onze zieke parochianen, of aan mensen die zich eenzaam voelen, door aandacht te geven aan het wereldwijde klimaatprobleem, enz.

De huidige kerksynode vraagt ons allen om actief deel te nemen aan de missie van Christus zowel in onze ABG parochiegemeenschap als in de samenleving en in de wereld. Onze participatie in de missie van Christus kan andere mensen bemoedigen en inspireren om mee te doen. Want, de missie van Christus is niet alleen gericht aan mensen die in Hem geloven, maar aan alle mensen in deze wereld.

Laten we elkaar inspireren, bemoedigen, troosten met mooie woorden,  die ons en andere mensen blij en gelukkig maken. Dat we eerlijk zijn tegenover God, tegenover onszelf, en tegenover elkaar. Dat we elkaar meer zien als zusters en broeders van een goede Vader en van een goede broeder, Jezus Christus. Dat we een bezoek willen brengen aan mensen die ziek zijn, die in de gevangenis zitten, die zich eenzaam voelen. Dat we de vluchtelingen die we tegenkomen in ons dagelijks leven proberen te helpen. Dat we zuinig zijn in het omgaan met energie in ons eigen huis. Dat we geen verspilling veroorzaken van voedsel en water. Dat we levende bloemen in een pot kopen in plaats van snijbloemen. Deze kleine acties kunnen andere mensen inspireren en bemoedigen om de pijn van ons gemeenschappelijke huis, de moeder aarde te verlichten en te genezen. Laten we dit samen doen met de kracht van ons geloof. Amen.

P.M.Jehandut svd.