2022 Preek zondag 23 oktober Anna-Bonifatiuskerk

30e zondag door het jaar C

Sir 35,12-14.16-18; Lucas 18,9-14.

Tot jezelf komen onder het oog van God

Dierbare parochianen, zusters en broeders,

Ik begin mijn overweging voor deze zondag met een verhaaltje uit ons dagelijks leven.

“Een man van negentig jaar heeft een prachtige tuin bij zijn huis. Die tuin is het enige  in zijn leven wat hem nog interesseert. Sinds zijn vrouw een paar jaar geleden gestorven is, heeft hij nergens meer interesse in. Het mooie huis, de familie, de buurt, alles laat hem koud. Maar in de tuin, die hijzelf heeft aangelegd en voortdurend onderhouden en verfraaid heeft, kan hij nog tot zichzelf komen. Een tuinman houdt nu de tuin voor hem bij, maar hij zit dan op een stoel op het terras en geeft van daaruit aanwijzingen. Ook bij wind en kou schuifelt hij toch minstens één keer per dag door zijn tuin.” 

Tot jezelf komen, weer met open handen in het leven kunnen gaan staan. Dit ervaren we als iets dat nastrevenswaardig is. We ervaren het ook als iets wat gelukkig maakt.

Iemand die niet tot zichzelf kan komen, is buiten zichzelf. ‘Ik ben buiten mezelf van angst,’ zei iemand met straatvrees, ‘als ik naar buiten moet.’ Iemand met smetvrees wordt panisch als er op de radio in een hete zomer gepraat wordt over zuinig omgaan met water.

Een politicus die ruiterlijk toegeeft dat hij of zij fout zat met een bepaalde privézaak die het werken in de politiek zou kunnen beïnvloeden, doet spanningen van Kamerleden wegvloeien, en maakt de weg vrij voor een open en eerlijk debat.

Als iemand uit zichzelf toegeeft hoe hij of zij een bepaalde zaak gehandeld heeft en daarbij niet hoeft te ontkennen, werkt dat ontwapenend, en opent het de mogelijkheid voor een rustig, kritisch gesprek.

Als bewindslieden in de tweede Kamer veel te verbergen hebben, en almaar om de hete brij heen draaien, dan zien je, als je zo’n debat op de televisie volgt, de Kamerleden onrustig worden. De ene moet nog slimmer zijn dan de ander om achter de waarheid te kunnen komen.

Als dan uiteindelijk de waarheid aan de licht komt, reageren de Kamerleden furieus of boos.  In 2006 was in de tweede Kamer de kwestie -Ayaan Hirsi Ali zo’n item. Mevrouw Verdonk en premier Balkenende hielden tot vroeg in de ochtend vol niet toe te geven dat de brief die Hirsi Ali had moeten ondertekenen, en waarin ze alle schuld voor de gang van zaken rondom haar paspoort op zich nam, ook bedoeld was om mevrouw Verdonk van alle blaam in deze zaak te zuiveren.

Toen dit dan toch uiteindelijk wel het geval bleek te zijn, zei D66 het vertrouwen in minister Verdonk op. Wat zou er gebeurd zijn als mevrouw Verdonk van meet af aan dit debat dat deze brief (vooral) geschreven was om haar vrij te pleiten?

Tot jezelf komen. Lucas leert ons vandaag dat je dat bij uitstek kunt als je je voor de God stelt, als je bidt.

De Farizeeër en de tollenaar komen beiden bidden in de tempel. De één -geen slechte man overigens, hij geeft tiende van alles wat hij bezit aan de armen en hij vast tweemaal in de week – komt danken voor alles waaraan hij ontsnapt is, en de ander stelt zich simpel voor God zoals hij is.  De tollenaar komt voor de Heer tot zichzelf, en de Farizeeër weet wat hij niet is. Maar wat is hij dan wel?

Voor God, de Heer gaat het niet om rijkdom of armoede, om goed of kwaad, om spiritueel zijn en je verheven gedragen. Het gaat erom je onder zijn ogen te durven stellen zoals je bent. Het gaat erom God de Heer aanwezig te laten zijn  en voor Hem met open handen te staan. Dat brengt je tot jezelf. Dat brengt je tot de innerlijke rust. Dat doet je leven, overvloedig leven.

In dit perspectief mogen we met zo’n allen onze beweging van twee gemeenschappen (Annabon en Gerardus Majella)  naar één Nieuwe gemeenschap proberen in de komende maanden voort te zetten. Onze zusters SSpS zijn al verhuisd naar Amsterdam Weest. Daar hebben ze een huisje gevonden voor drie zusters. Ik ben heel blij om dit te mogen horen.  Ze blijven onze ABG parochiegemeenschap helpen bij de secretariaat en het Kiemkracht project.

In dit transitie proces hebben we meer handen of vrijwilligers nodig. Ik hoop van harte dat alle leden van onze ABG parochiegemeenschap mee zullen werken aan dit verandering proces, en daardoor komen we tot onszelf  als één nieuwe gemeenschap die één van hart is, één van geloof en één van hoop.

Laten wij ons de houding van die tollenaar nemen als een goede voorbeeld voor ons hoe we tot God mogen bidden en hoe wij tot Hem mogen geloven. God luistert naar onze werkelijkheid. Hij hoort ons echte bidden en smeken.

In deze viering mogen we tot God bidden voor het succes van onze beweging van twee gemeenschappen naar één Nieuwe gemeenschap. En wij doen dit met de kracht van ons geloof. Amen. 

P.M.Jehandut SVD.

Woord van welkom

Goede morgen dierbare parochianen, zusters en broeders en welkom,

Heel fijn dat u bij  deze viering gekomen bent. Met zo’n allen gaan we tot God  bidden en zijn naam prijzen en loven.  Bij Hem kunnen we onze toevlucht zoeken in de onzekere situatie van ons leven. Tot je zelf komen onder het oog van God is de kern boodschap van dit weekend. God luistert naar onze werkelijkheid. Hij hoort ons echte bidden en smeken. Hierover zullen we straks meer horen in de Schriftlezingen en in de preek of overweging.

Vandaag vieren we ook de missiezondag van onze Katholieke kerk wereldwijd. Hier denken we alle aan missionarissen: religieuzen en leken die de kerk hebben mee gebouwd tot op de dag van vandaag. Nederland heeft een belangrijke rol in de missie beweging binnen de katholieke kerk overal ter wereld. En de missie van onze kerk gaat gewoon door, ook vandaag in Nederland.

Sommige zeggen dat Nederland een missieland is geworden. Daarom zien we jonge missionarissen die van het Zuiden naar het Noorden zijn gekomen.  Ze zijn de vruchten van het missionaire werk vroeger en nu. Laten wij ook vandaag bidden voor alle missionarissen die het missionaire werk van de Kerk overal ter wereld voortzetten.  

Maar, voordat wij verder gaan met onze viering, maken we ons even stil in ons hart…..en vragen wij God en elkaar om vergeving van al onze menselijke tekortkomingen. En daarvoor bidden we de kyrie litanie.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven

en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.