2022 Preek zondag 24 april Gerardus Majellakerk

2e zondag van Pasen

Beloken Pasen, zondag van de barmhartigheid

Hand.5,12-16; Apok.1,9-11a.12-13.17-19; Joh.20,19-31.

Thema: wat betekent Gods barmhartigheid in ons leven?              

Vandaag is de barmhartigheidzondag. God heeft ons zijn barmhartigheid op verschillende manieren laten zien, maar er is geen andere manier waarop Hij zozeer heeft laten zien dat Hij van ons houdt, dat Hij barmhartig is, als door het Paasmysterie, dat is door het lijden, de dood en verrijzenis van Christus.

Terwijl wij de paasdagen vieren, gaat de oorlog in Oekraïne gewoon door.  

Door die oorlog zijn er veel Oekraïense mensen omgekomen. Ook zijn veel Oekraïense mensen  gevlucht naar de Europese Unie landen om hun leven te redden van het gruwelijk geweld.

Afgelopen maandag 18 april keek ik naar een TV programma. Het was een discussie programma over de oorlog in Oekraïne en over de situatie van de Oekraïense vluchtelingen in Europa. U hebt ook naar dat TV programma gekeken, dacht ik. Momenteel zijn er 5 miljoen Oekraïense vluchtelingen die naar de Europese Unie landen zijn gekomen. En 35.000 daarvan zijn in Nederland gearriveerd.  Onze samenleving gaat die mensen helpen. Het is heel triest om de pijn en het lijden van die vluchtelingen met onze eigen ogen te zien. Wat zal er gebeuren als ik of u, een van hen zijn? Wij vragen onszelf af: wat betekent dan Gods barmhartigheid in deze nood situatie?

In die moeilijke situatie ishet voor mij en misschien ook voor u, heel moeilijk om Gods barmhartigheid te ervaren en erin te geloven. Waarom laat God die ellende gebeuren, vragen wij ons zelf af?  In die miserie situatie hebben we de kracht van Pasen hard nodig om de pijn, de angst,het onzekerheidsgevoel van ons leven te kunnen verdragen. Gods barmhartigheid is ook daar, in die moeilijke situatie aanwezig. Misschien denkt u dat ik die woorden zo gemakkelijk  uit  kan spreken. Pastor Leo Nederstigt zei ooit, ‘dat God altijd aanwezig is in het donkerste van ons menselijk leven. Hij zei dat vanuit zijn eigen levenservaring. Met de lijdens ervaring van onszelf, zoals: ziekte, tegenslagen,  pijn, proberen we die woorden van pastor Leo te begrijpen. Zo heeft Leo zelf  Gods barmhartigheid in zijn eigen leven ervaren.

De leerlingen van Jezus hebben ook die angst en datonzekerheidsgevoel zelf ervaren. Maar, na Pasen waren ze bevrijd uit hun angst en onzekerheidsgevoel. Zij waren niet meer bang om over Jezus’ verrijzenis aan andere mensen in Jeruzalem en buiten Jeruzalem te vertellen. Door hun Paasverhaal kwamen vele mensen tot geloof in Jezus Christus. Petrus die heel bang was voor de vijanden van Jezus, kreeg ineens de kracht van Pasen om de zieke mensen te helpen en te genezen.  De leerlingen van Jezus hadden Gods barmhartigheid ervaren door hun pastoraal en genezingswerk voor de zieke of voor mensen in nood.

Gods barmhartigheid proberen we te vergelijken met de baarmoeder van een vrouw. Daar vindt een baby haar/zijn veilige plek. Daar wordt de baby met liefde door de moeder gedragen. Daar is de baby welkom. Daar krijgt de baby alle vrijheid om te kunnen groeien tot een waardige mens. Een van mijn collegaszei mij in de afgelopen dagen, dat hij  Gods barmhartigheid ervaart, als een liefdevolle vader die zijn kinderen accepteert zoals ze zijn: met hun positieve en negatieve levenservaringen.

In deze paastijd ontmoeten we Jezus keer op keer wanneer Hij verschijnt aan zijn leerlingen, als de Verrezen Heer. Steeds opnieuw horen we hoe moeilijk het is voor die leerlingen om te geloven dat hun beste vriend en meester echt uit de dood is opgestaan. In het evangelie van deze dag komen we Thomas tegen, een van de twaalf. Hij kan en zal niet geloven,  als hij zijn vinger niet in de wonden vanJezus kan leggen.

Dan komt een grote verassing. Jezus komt ineens in hun midden staan, nu is de goede kans  voor Thomas om zijn vinger in de wonden van Jezus te leggen. Dit is een daad van barmhartigheid van Jezus. Hij ging om Thomas te ontmoeten, Jezus ging naar hem toe en hielp hem op een liefdevolle manier om over zijn probleem heen te komen en geloof en vertrouwen te krijgen.

Thomas zag met eigen ogen, dat deze wonden, de tekenen van het kruis verheerlijkt waren.

God heeft ons allen nodig om zijn barmhartigheid zichtbaar te maken voor de mensen om ons heen. Velen van u hebben ook Gods barmhartigheid zichtbaar  gemaakt door uw vrijwilligerswerk voor onze parochianen, vooral voor degenen die ziek zijn of voor mensen met een beperking.  Onze vasten actie van dit jaar mogen we zien als de concrete vorm van Gods barmhartigheid die we samen doen voor vrouwen met een beperking in Ghana. Met  de kracht van Pasen proberen we Gods barmhartigheid zichtbaarte maken in het hulp bieden aan vluchtelingen of aan mensen in nood.

Amen.

Marianus Jehandut SVD