2022 Preek zondag 6 maart Anna-Bonifatiuskerk

1e zondag van de 40-dagentijd C

Deut.26,4-10; Rom. 8,8-13; Lucas 4,1-13.

Ons hart voor God openen!

Zusters en broeders. Vandaag beginnen we de eerste zondag van de veertigdagentijd op weg naar Pasen. De Schriftlezingen van deze zondag mogen ons helpen bijonze reis naar ons innerlijke zelf, naar elkaar en naar God toe verder voort te kunnen zetten.

De eerste lezing uit het boek Deuteronomium gaat over de wet van God. Dat is de geloofsbelijdenis van Israël. Mozes zegt daar dat het volk van God naar God toe zou moeten komen, zich voor Hem neer te buigen en de eerste vruchten van het land aan Hem aan te bieden.

Feitelijk is dat het, wat wij hier doen als wij samenkomen om Eucharistie te vieren. Wij hoeven niets mee te nemen, want Christus zelf is het offer. Wat God van ons verlangt, is dat wij ons vóór Hem neerbuigen en ons hart aan Hem geven.

Alles mogen we vóór Hem neerleggen; ons hele leven. Voor de goede dingen mogen we Hem dankbaar zijn en voor wat niet goed ging mogen we Hem vergeving vragen.

Vandaag wordt ons in het evangelie duidelijk gemaakt hoe deze wereld in elkaar steekt. En hoe wij daarmee om zouden moeten gaan. Onze Heer Jezus Christus geeft zelf het voorbeeld.

Tot drie maal toe wordt Jezus verleid door de duivel om kwaad te doen. Hier is het overduidelijk dat het de duivel is die dat doet. Maar vaak gaat het geniepiger, zoals met de slang bij Adam en Eva.

Al vanaf het begin van de schepping wordt de mens geconfronteerd met het kwaad in deze wereld. En de vraag is steeds: wijzen wij dat af of gaan we erin mee? Waarin zit dan dat kwaad? De duivel geeft zelf het antwoord: alle koninkrijken der aarde zijn hem geschonken. En dat begrip ‘koninkrijken’ kunnen we breed opvatten: het gaat niet alleen  om de politieke macht, maar ook om bedrijven en andere organisaties.

Ja, overal op aarde waar mensen met elkaar samenleven. En zodra er sprake is van één of andere vorm van macht in die onderlinge relaties, wil de duivel daar iets in de melk te brokkelen hebben.

Wij zien als een goed voorbeeld daarvan wat nu in Oekraïne gebeurt. De duivel van de politieke macht manifesteert zich in wapens en in hun eigen machtsbelang. En de gewone mensen worden de dupe daarvan. Het kwaad is nog steeds in onze wereld aanwezig. Wij hopen en bidden dat de vrede zo snel mogelijk in Oekraïne terug komt.

Er is kwaad, zelfs tot in de Kerk van Jezus Christus toe. Al vanaf het begin was één op de twaalf een Judas. Aan de ene kant een ontmoedigend gegeven. Aan de andere kant mogen we weten dat het gros van de gelovigen wél deugt. Het is niet aan ons om een beschuldigende vinger naar anderen uit te steken.

Vorige week hoorden we het nog: eerst liever maar de balk  in het eigen oog zien kwijt te raken, voordat we iemand anders zijn splinter zouden willen verwijderen. Daar zit het grote verschil tussen de duivel en God. De duivel is degene die beschuldigt, die de mensen ten val wil brengen.

God daarentegen is degene die vrijspreekt. Christus werd ten onrechte vervolgd, schuldig verklaard en ter dood gebracht op het kruis. Hoe was Hij zelf? Zijn laatste daad op deze aarde was, dat Hij de goede moordenaar vrijsprak.

De realiteit is dat wij, net als Jezus in de woestijn, dagelijks bloot staan aan allerlei verleidingen. Hoe moeilijk is het bijvoorbeeld in deze wereld om verder te komen, zonder dat je daarbij je handen vuil maakt?

Maar ook in het klein, in de omgang met mensen: hoe groot is het verleiding om met de woorden die je spreekt  jezelf te verheffen, en die ander in de schaduw te zetten?

We zullen van tijd tot tijd fouten maken, dat is onvermijdelijk. Want dat is  nu eenmaal inherent aan onze zwakke menselijke natuur. Toch mogen we ook zelfs met onze fouten nog goed wegkomen bij onze lieve Heer. Als we het maar voor Hem neerleggen. Dat betekent natuurlijk wel dat we onze fouten eerst moeten toegeven.

Wij weten dat we als mens niet volmaakt zijn, niemand van ons. Daarom komen we hier, om ons neer te buigen voor God, de liefdevolle Vader. Omdat we beseffen dat we maar gewone mensen zijn. En dat we afhankelijk zijn van de goedheid van God. Daar zijn deze veertigdagen voor: om dat weer in herinnering te brengen. We mogen echter gerust zijn: indien wij ons hart voor God openen, dat is Hij bereid ons alles te geven.   

Vandaag wordt de gezamenlijke vastenactie voor onze Clara en Franciscus parochies, in alle locaties, gepresenteerd. Onze vastenactie van dit jaar gaat uit naar de organisatie Hope for Life, voor vrouwen met een beperking in Ghana. Pater Frans Mulders is de contact persoon voor dit project en hij weet precies over de nood van deze groep mensen.

Hierover kunt u zelf meer lezen in het Saamhorig-blad en ook in de Kleine Samenspraak. In de Kleine Samenspraak staat ook geschreven over  hoe u, uw donatie voor de vastenactie over kunnen maken of doorgeven. Er zijn drie grote handelingen voor deze veertigdagentijd: aalmoes geven, bidden en vasten. Met zijn allen laten we onze mede mensen in Ghana helpen met onze financiële steun. Daarvoor gaan we vandaag een speciale collecte houden. Laten we dat doen met de kracht van ons geloof. Amen.

P. Marianus Jehandut SVD.