2023 Preek zondag 1 januari Gerardus Majellakerk

Num.2,22-27; Gal.4,4-7, Luc.2,16-21.

Een nieuw begin met Gods zegen!

Vandaag, 1 januari, beginnen we het nieuwjaar 2023. We kunnen dit zien als een nieuw begin. Vandaag begroeten we elkaar toe: alle goeds in 2023! Groeten met elkaar heeft een speciale betekenis. Elkaar begroeten betekent: elkaar zien en horen, goede dingen zeggen tegenover elkaar. In feite betekent groeten of begroeten, elkaar zegenen.

Zegen is goed van iemand spreken, goede dingen van iemand en tot iemand zeggen. Waar we elkaar tot zegen zijn, halen we de beste krachten van iemand naar boven. We laten merken, voelen, dat de ander heel goede, kostbare krachten in zich heeft, en die halen we naar boven. Een goed woord doet wonderen.

We zegen wel eens aan elkaar: “Mijn zegen hebt je of ik geeft je zegen”.  Daarmee bevestigen we dat iemand haar of zijn weg mag en kan gaan.  we spreken met onze zegen ons vertrouwen in iemand uit.

De zegen uit het boek Numeri heeft de rijke betekenis van een zegen die samengaat met een bede. Dat Gods gelaat zich naar ons mag keren.

Dat zegengebed is een deel geworden van onze zondagse vieringen in onze ABG parochiegemeenschap. Wanneer ik voorga op zondagse vieringen in onze beide kerken, op het eind van de viering, zing ik altijd de zegen van God voor alle aanwezigen: De levende zegene en behoede u….enz. Dat zegengebed heeft God zelf aan Mozes en Aäron toetertijd gegeven. Daarom is dat zegengebed zo bijzonder is voor ons. En dat krijgen we bij elke zondagse vieringen.

Voor het nieuwjaar 2023 kunnen we elkaar tot zegen zijn in de betekenis zoals wij dat net gehoord hebben: elkaar zien en horen, goede dingen zegen tegenover elkaar. Daardoor geeft je je zegen aan elkaar.

Bij het uitroepen van een naam zouden we kunnen denken aan een moment na een aardbeving in Iran, een paar jaren geleden. Bij het zoeken naar slachtoffers bleef een vrouw almaar de naam roepen van haar kind, dat ergens bedolven lag onder het puin.

Door het aanhoudend roepen werd de plaats gevonden. Het kind hoorde van onder het puin haar naam en probeerde te beantwoorden. Het was een zwak geluid, maar net voldoende om haar te vinden.

Het is zeer aangenaam als mensen je naam kennen en vertrouwen in je uitspreken. Je bent, je wordt dan iemand. Jou wordt leven geven.  Hier zien we de rijke betekenis van de naamgeving aan een kind, het beginnende leven, wordt gezegend met de naam ‘God bevrijdt’, Jezus.

Zo kunnen we elkaar aanspreken en zegenen op de weg die we dit jaar zullen gaan. We hopen elkaar tot zegen te zijn. We verbinden daarmee onze bede dat God ons mag vrijmaken. Dat zij het beste in ons boven mag roepen, en dat wij elkaar daardoor vrij zullen maken.  

Voor het nieuwjaar 2023 hopen wij dat er meer mensen naar de zondagse en dagelijkse vieringen in onze beide kerken zullen komen, na de covid19 periode; dat er in onze parochiegemeenschap meer nieuwe vrijwilligers -jong en oud- zullen komen om onze gemeenschap te ondersteunen;

dat het proces van twee gemeenschappen naar één nieuwe Gemeenschap van onze twee gemeenschappen gerealiseerd kan worden; dat er meer kinderen en jongeren naar de vieringen zullen participeren; dat de misdienaren en kindernevendiensten opnieuw gaan starten; dat de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie zo snel mogelijk voorbij zullen gaan; dat er in onze wereld meer rust, vrede en gerechtigheid zullen komen.

Ik sluit nu mijn woorden af met een gedicht. De schrijver is anoniem.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,

bij alles wat ons te doen staat,

alles wat we beleven mogen,

alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,

in het leven dat we samen delen,

zo kwetsbaar als het is.

Mogen wij vandaag

voor elkaar een zegen zijn,

in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn naam:

Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

P.M. Jehandut SVD.