Aanscherping coronaregels 20 december 2021

Zojuist is op de internetpagina van ons Bisdom de aanscherping van de coronaregels van 20 december 2021 gepubliceerd. De informatie spreekt voor zich.

Kern van de maatregelen is dat bij de vieringen maximaal 50 bezoekers kunnen zijn, voor 17.00 uur; zang alleen door een cantor of maximaal 4 zangers.

Door de anderhalvemeter-maatregel kunnen in onze beide kerken maximaal 30 parochianen een viering bijwonen. Dit was al zo in de afgelopen weken. Helaas kan er niet door een koor gezongen worden. Als u de Kerstvieringen thuis wil volgen kan dat via een livestream vanuit de Petrus Banden, Diemen, en de Martelaren van Gorcumkerk.