ABG-Nieuws

Saamhorig, het regio-parochieblad

Werkgroep Laudato-Sí binnen Clara & Franciscus

Nieuws van zusterparochie Martelaren van Gorcum

“Samen kerk” , blad Bisdom Haarlem-Amsterdam

Toespraak bij uitreiking boek “Ik hou van jou” op 3 september 2017