Actie Kerkbalans 2020 Geef voor je kerk

Beste mede-parochianen,

Als locatiebestuur willen wij graag onze zorgen met u delen over de financiën van onze parochie. Wij moeten helaas veel meer geld uitgeven aan personeelskosten, onderhoud, verwarming etc. dan wij ontvangen.

De parochie ontvangt geld uit de opbrengst van ons kapitaal uit het verleden (al is dat veel  minder dan voorheen door de lage rentestand), uit de wekelijkse collecte en uit uw bijdragen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. De cijfers over 2018 kunt u bekijken op de website van onze parochie.

Deze weken vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Bij deze actie wordt u gevraagd om uw jaarbijdrage aan uw eigen parochie over te maken.

Uit bovenstaande begrijpt u dat uw bijdrage hard nodig is!!

Daarom willen wij u vragen in de komende dagen uw jaarbijdrage over te maken naar de volgende rekening:

NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. RK Parochie ABG

Dank u wel voor uw bijdrage aan onze parochie.

Locatiebestuur ABG