Adventsactiviteit samen met de Hofkerk op zaterdag 14 december

In de Advent tijd organiseren wij samen met de Hofkerk weer een bijzondere middag.

De meesten van u kennen ongetwijfeld het wereldberoemde schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt. Henri Nouwen heeft over dit schilderij een boek geschreven met als titel ‘Eindelijk thuis’. Rondom dit thema wordt een inspirerende middag georganiseerd in de Hofkerk, in voorbereiding naar Kerstmis.

Dit jaar doen wij dit in samenwerking met de ABG parochie. Dit om onze krachten en talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst.

Op zaterdag 14 december kunt u vanaf 13.30 deelnemen aan een stilte wandeling of een activiteit met als doel een stukje bezinning en reflectie. Aansluitend aan de middagactiviteit is er om 16.30 uur een Vesper-viering met medewerking van het AnnaBon-koor o.l.v. Ina Kok.

Na de Vespers om 17.00 uur hebben wij, in samenwerking met de ABG parochie, Tessa Koopmanschap, uitgenodigd. Zij geeft een lezing met meditatie n.a.v. Lucas 15,11-32 over de verloren zoon.

De middag sluiten wij af, voor wie dat willen, met een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

Van harte welkom en graag tot ziens op zaterdag 14 december vanaf 13.30. Voor deelname aan de maaltijd na afloop zijn de kosten € 5. Wilt u hieraan deelnemen laat u dat dan even weten aan Janneke de Bruin pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam.

De Hofkerk is te vinden op Linnaeushof 94
1098 KT Amsterdam
tel: 020-6653830