Artikel Parool zaterdag 6 april

Van onze zusterparochie kregen wij deze link toegestuurd. Het betreft het missiewerk van onze pater Edmond Owusu.