Samenwerking websites ABG en Hofkerk

Op deze website kunt u lezen dat de ABG parochie en de Hofkerk in de vakantieperiode beide een zondag gesloten zijn, waarbij de parochianen van de ABG resp. de Hofkerk (Martelaren van Gorcum) worden uitgenodigd bij de “buren” op visite te gaan. Natuurlijk is dit – we moeten eerlijk zijn – in eerste instantie ingegeven door het feit dat het met name in de zomerperiode moeilijk is het liturgierooster “rond” te krijgen. Maar dat is niet de enige reden. Steeds vaker wisselen de ABG en de Hofkerk gegevens uit, er is meer samenwerking. Het zijn naastgelegen parochies en hoewel de populatie van beide gemeenschappen niet diverser kan zijn, zien wij steeds meer mogelijkheden tot samenwerking en samen gemeenschap zijn.

Om nader kennis te maken met de Hofkerk (Martelaren van Gorcum) klikt u op deze link.

Ander Kerkgebouw, andere voorgangers

De komende maanden zoeken wij, katholieken in Amsterdam Oost, elkaar zondagochtend in een andere omgeving op, in een andere kerk.

Zondag 23 juni (zondag van het heilig Sacrament) is er de Clara en Franciscusviering in de H.Urbanuskerk in Duivendrecht. De AnnaBon, Gerardus en Hofkerk zijn dan gesloten. Nico v.d. Peet gaat in deze Eucharistieviering voor.

Op zondag 14 juli is de Hofkerk gesloten en hebben wij met ons allen de vakantieviering in de AnnaBon. Op deze zondag gaan Pastor B. Wooning en Janneke de Bruin voor in de Eucharistieviering.

Op zondag 18 augustus is de AnnaBon dicht en is er een Woord- en Communieviering met Peter Commandeur en Frank de Haas in de Hofkerk.

We hopen dat veel parochianen de moeite nemen om eens bij “de buren” te kijken. U bent van harte welkom!

Hofkerk, Linnaeushof 94 1098 KT Amsterdam

Urbanus kerk, Rijksstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht

AnnaBon, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam

Herdenking pastor Leo Nederstigt

Op woensdag 29 mei was om 19.00 uur de jaarviering/gedachtenisviering voor pastor Leo Nederstigt in de Martelaren van Gorcumkerk.

Pastor Leo overleed op 22 mei 2018 en op 29 mei begroeven wij hem vanuit deze kerk op de Oosterbegraafplaats.

Tijdens de Eucharistieviering gingen Pastor Marianus Jehandut, Han Hartog, Pastor Nico van der Peet, Lars Frendel, Han Hartog en Gerard Mathijsen voor.

Het was een feestelijke viering met een lach en een traan. Gezongen worden de voor de Surinaamse Nederlanders vertrouwde gezangen en het bazuinkoor Faya Lobi (Vurige Liefde). Het anderhalf uur eindigde in een dans voor onze pastor in de hemel.

Meer foto’s zijn te vinden in de Foto’s ABG parochie

12 juni en 19 juni Uitnodiging Training Diaconaat

Training Diaconaat

Woensdag 12 en 19 juni vinden er twee trainingsavonden plaats over diaconaat & armoede, een prijs die diaken Jannie Rebel (Elthetokerk) heeft gewonnen. Verzorgd door een trainer van Kerk-in-Actie.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jannie Rebel. Zie de uitnodiging hier onder. We hopen zo bij te dragen aan versterking van het diaconaat in Oost (en elkaar natuurlijk in breder verband te blijven ontmoeten).

Uitnodiging Training Diaconaat

“17% van de huishoudens van Amsterdam – Oost leeft onder het
minimum. Hoe zit het met jouw buren?”

Op de landelijke diaconale dag van “Kerk In Actie” wonnen wij een training van twee
avonden over diaconaat & armoede . We nodigen u van harte uit om op deze twee
avonden in te tekenen. De avonden zijn op:

12 en 19 juni 2019 van 19.30 – 22.00 uur
Eltheto kerk
Javastraat 118a

Wat komt tijdens de training aan de orde?
– Beeldvorming, wat is armoede, oorzaken van armoede
– Wat betekent armoede en wat zijn de gevolgen van armoede
– Armoede in eigen wijk leren zien, signaleren – Wat kan de diaconie doen, samenwerken en netwerken
Wat levert de training op?
– U krijgt handvatten om het taboe en vooroordelen rond armoede te doorbreken.
– U ontdekt hoe u armoede op het spoor kunt komen
– U bent in staat om, met anderen, activiteiten op te zetten die mensen in armoede ten
goede komen .

De training staat onder leiding van Lydia Roosendaal, trainer voor de Protestantse
Kerk Nederland.

Graag hoor ik uiterlijk 1 juni of u komt (dit in verband met het bestellen van de cursisten mapjes). U kunt zich opgeven per mail: Jannie.rebel@gmail.com

Zaterdag 15 juni bezoek aan Bijbelse tuin van Hoofddorp

Op zaterdag 15 juni hebben we een bezoek gebracht aan de Bijbelse tuin van Hoofddorp. Deze is ooit verkozen tot ‘meest favoriete religieuze plek in Noord-Holland’! Het was een zeer inspirerend bezoek vanuit de verschillende locaties van ons samenwerkingsverband. De dag was te kort om alles te beleven en te delen.

Keti Koti herdenking op maandag 1 juli

Op maandag 1 juli is bij het Monument van het Nederlands Slavernijverleden en Erfenis in het Oosterpark de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij.

Tijdens de vieringen op zondag 30 juni in de Anna-Bonifatius en Gerardus Majella staan Kitty Bouwman en James Arul hierbij stil.

Introductie van de stadsdiaken Amsterdam

Colm Dekker, stadsdiaken

Per 1 maart is Colm Dekker begonnen als stadsdiaken vanuit de Caritas van de diverse parochies in Amsterdam. Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft hem aangesteld. Voor de Caritas is het van belang dat PCI’s en caritasgroepen elkaar leren kennen en tot meer samenwerking komen.

Colm zal tevens een verbinding leggen met de gemeenschap Sant’Egidio. Samen met zijn vrouw Corine van der Loos, is hij één van de dragende krachten van deze gemeenschap.

De kerk zoekt in onze tijd naar nieuwe wegen. Daarbij blijft de zorg voor de armen één van de pijlers waarop ons geloof gegrondvest is.

Juist het actief de handen uit de mouwen steken door vanuit de Caritas iets te doen voor kwetsbare mensen in de samenleving, is een terrein waarop inspiratie en geestdrift te vinden is. Ook jongeren kan dit opnieuw in verbinding met de kerk brengen. Vanuit deze gedachte heeft het bisdom besloten tot deze stap.

De officiële omschrijving luidt aldus:

De Stadsdiaken is geroepen als bemiddelaar tussen de Kerk en de armen (zie Handelingen 6, 1-7).
Hiermee helpt de Stadsdiaken het profiel van de katholieke kerk in Amsterdam en daarbuiten te veranderen en worden de armen gehoord, gezien, geliefd en indien mogelijk, geholpen.
Tegenwoordig werkt de kerk hard om te overleven en slaagt ze er niet in jongeren of mensen buiten de kerk aan te spreken, terwijl veel mensen tegelijkertijd in de huidige samenleving worden buitengesloten zonder de kerk aan hun zijde te vinden.
De taak van de stadsdiaken zal bestaan uit het bouwen van bruggen tussen de armen en degenen binnen en rond parochies in Amsterdam en omgeving die hen willen helpen. De Stadsdiaken wil dit doen door een aantal dingen samen te brengen: sociale betrokkenheid, concrete hulp en activiteiten aan de ene, actieve, kant, en inspiratie en bezieling aan de andere, geestelijke, kant.

Gedicht ‘Ik wil als het water zijn,’

Veertigdagentijd 2019

Ik wil als water zijn…

dat in de rivieren klatert

en door het oerwoud stroomt,

dat velden vruchtbaar maakt

en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,

dat al wat vies is, wast,

dat iedere mens, hoe die ook heet,

die heling en bevrijding zoekt,

weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,

dat alle boten draagt,

vol mensen en hun lasten,

om voor hen allemaal

hun lasten te verlichten.


Ik wil als het water zijn,

de bron van alle leven,

dat alle mensen samenbrengt,

om samen, overal vandaan,het lief en leed te delen.


God, ik wil als het water zijn,

dat in uw richting stroomt,

om in de wereld, overal,

uw opdracht waar te maken:

méér mens te zijn voor iedereen.