Beleidsdocumenten

Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” 4 februari 2024

Keuze Centrumkerk in samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Decreet fusie ABG parochie 595 met H Bonifatius (1)

Decreet onttrekking aan eredienst kerkgebouw HH Anna en Bonifatius Amsterdam-Oost 595 (3)

Verslag bespreking na gezamenlijke ABG-viering zondag 19 november 2023

Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” zondag 22 oktober 2023

Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” zondag 17 september 2023

Samen op Weg ABG-parochie en keuze centrumkerk samenwerkingsverband april 2023

Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” zondag 26 januari 2020

Documenten ABG-parochie januari 2020

Bulletin Samen op weg Nr 1 Februari 2020

Derde bulletin Samen op weg naar één nieuwe gemeenschap December 2022-April 2023

Vrijwilligersbeleid, onderdeel afspraken

ANBI publicatie