Verslag bespreking na gezamenlijke ABG-viering zondag 19 november 2023

Bespreking zondag 19 november 2023 (na een goed bezochte en in goede sfeer verlopen gezamenlijke ABG-viering)

Paul Proost praat de parochianen bij over de ontwikkelingen bij het samengaan van de AnnaBon- en Gerardus Majellakerk.

1. Stand van zaken verkoop AnnaBon en Barbaraschool

Er zijn 36 bezichtigingen geweest, 8 partijen hebben een bod uitgebracht, en met de 3 hoogste bieders gaan de makelaars in gesprek over de voorwaarden. Dit kan enkele maanden duren. De vraagprijs is geboden.

Kiemkracht blijft in de AnnaBon zolang de kerk nog niet verkocht is, en de keuken van de Gerardus nog niet verbouwd is.

2. Decreet Bisschop inzake onttrekking AnnaBonkerk aan de eredienst

Vorige week is op beide locaties een samenvatting voorgelezen van het decreet. Paul wil hieraan toevoegen dat hij van de bisschop en de priesterraad complimenten heeft ontvangen over de gevolgde route, er is voldoende tijd genomen om gesprekken te voeren, en er zijn vele gezamenlijke vieringen geweest.

3. Inrichting Gerardus Majella, verhuizen en herbestemmen spullen AnnaBon

Vandaag willen we komen tot de praktische uitwerking van eerder gemaakte plannen omtrent de inrichting/verbouwing van de Gerardus. Paul meldt dat er voor werkzaamheden waarvoor we externe bedrijven in moeten schakelen, vaak op korte termijn geen ruimte is, en dat de kosten hoog zijn. Niet alles zal op 3 december a.s. al op orde zijn, zoals bijv. dus de keuken.

 • Vrijdag jl. is er flink opgeruimd in de Gerardus; complimenten aan de groep die bezig is geweest! Op de tafel in de hal staan wat overtollige spullen; iedereen mag meenemen wat hij/zij gebruiken kan.
 • Eerder is er al geverfd, is een nieuwe radiator aangebracht in de kerk, en is een boiler en afvoerbak uit de berging verwijderd. 
 • Op 29 november a.s. wordt de vloerbedekking professioneel gereinigd. Daarna kunnen de stoelen uit de berging gehaald worden, er zijn zeker 70 stoelen nodig in de kerk.
 • Nieuwe lampen blijken moeilijk te krijgen. Misschien toch overgaan op led-verlichting?
 • De piano verhuist naar de blauwe muur, onder de oude altaarstukken van de Anna. Als het koor zingt, kan de piano een stukje gedraaid worden, zodat dirigente en pianist(e) elkaar kunnen zien. Het koor neemt vóór de koffietafels plaats.
 • Er is contact opgenomen met een bedrijf dat de voordeur gaat repareren dan wel vervangen.
 • Jan en Ellen overleggen met Kiemkracht (zr. Eusto) en de Hangmannen (Aäron) over hun wensen voor de inrichting van de keuken. Elly (koffiegroep) heeft geen aparte wensen. Kiemkracht heeft gevraagd om ventilatiemogelijkheden.
 • Het tabernakel had oxide-plekken. De onderkant is inmiddels schoongemaakt en gelakt, bovenkant volgt. Een kostbare operatie, maar nodig voor het behoud.

Na sluiting van de AnnaBon komen de volgende objecten naar de Gerardus:

 • Het beeld van Bonifatius: komt in de kerkruimte, in de nis ter rechterzijde van het altaar of elders.
 • Een reliek van Bonifatius; wordt ingelegd in de altaartafel.
 • 4 ruitvormige panelen met evangelisten: op rechtermuur bij de entree.
 • Schilderij Kruisiging van Christus plus afbeelding Amsterdam rond 1900, o.a. van de Anna: in de kerkruimte, op de plaats van de herdenkingskruisjes. Deze kruisjes schuiven naar links op.
 • Glas in lood raamhanger Agnus Dei: voor raam bij garderobe.
 • 3 eerste stenen: in de garderobe, op de grond, onder de lectuurplank.
 • Tegeltableau Anna: onder die van de Gerardus in de vergaderruimte.
 • Houten Passiekruis: bij garderobe.
 • Altaarstuk Anna, bladerrank: hoort bij afbeeldingen op verste blauwe muur. Komt op tegenoverliggende blauwe muur. 

4. Afscheidsviering op 3 december in de AnnaBon

Programma:

10.30 tot 12.00 uur   H. Mis in AnnaBonkerk. Gerardus Majella is gesloten.

12.00 tot 14.00 uur   Samenzijn/receptie/reünie met hapjes en drankjes.

Jill heeft zojuist een oproep gedaan aan alle bakkers en baksters van hartige hapjes.

14.00 uur                         Een groep vertrekt lopend vanaf de AnnaBon naar de Gerardus Majella met de reliek van Bonifatius. Pater Marianus wordt samen met het Allerheiligste met de auto gebracht.

14.30 uur                         Korte plechtigheid. Pater Marianus brengt het Allerheiligste binnen en plaatst het op het altaar. Na afloop van de viering wordt het Allerheiligste geplaatst in het tabernakel.

5. Welkomstviering op 10 december in de Gerardus

Pater Wooning gaat voor; zangers en muzikanten Gerardus omlijsten deze H. Mis.

6. Rondvraag.

Pater Marianus dankt allen die met de voorbereidingen van het samengaan bezig zijn, voor hun inzet en toewijding.

-o0o-