Brief Racisme en Discriminatie

Beste Lezer,                                   Racisme en Discriminatie.

‘Elke katholiek die beweert “de heiligheid van elk mensenleven te verdedigen”, moet racisme en uitsluiting in al zijn vormen bestrijden’. Paus Franciscus, juni 2020. 

De afgelopen weken is naast COVID-19 de wereld in de ban van de protesten tegen discriminatie en racisme. Voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika en delen van West Europa – waaronder Nederland – zijn er protesten geweest waar er tegen discriminatie en racisme is geageerd. Media staan er bol van en verslaan, op geëigende wijze, deze gebeurtenissen. 

Onze heilige vader Paus Franciscus heeft zich meerdere malen uitgesproken tegen racisme. Hij wil, dat wij er niet alleen over spreken, maar er ook echt iets tegen doen. Ter kennisgeving aannemen van mooie woorden is passé. 

Onze premier Mark Rutte gaf onlangs aan dat er in Nederland sprake is van systemische discriminatie en racisme. Hij stelde dat groepen mensen structureel op een niet te accepteren manier worden behandeld. Zijn regering accepteert dit niet en vraagt om deze behandeling af te wijzen. 

Velen van ons met een migratieachtergrond, kunnen verhalen vertellen over ervaren discriminatie in Nederland. Van het op een denigrerende manier wijzen op het onjuist gebruik van lidwoorden, het periodiek preventief fouilleren vanwege de donkere huidskleur tot het dwingende advies voor schoolkeuze van een kind dat veel meer kan dan dat advies. Dit allemaal omdat iemand een andere huidskleur, wortels in een niet westers land, andere omgangsvormen heeft, etc. 

Naast het bewust discrimineren van groepen zijn er ook situaties waarin groepen mensen zich er vaak niet van bewust zijn dat door het maken van bepaalde opmerkingen en of hun gedragingen zij zich discriminerend opstellen naar anderen. Daarom moet het gesprek worden aangegaan zodat deze situaties naar de oppervlakte komen en daarna hopelijk definitief tot het verleden gaan behoren. 

Ook binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus willen wij meer doen dan alleen het benoemen van racisme en discriminatie. De meesten van ons wonen en werken in Amsterdam of komen naar dit deel van de stad om familie te bezoeken en te kerken. Dit Samenwerkingsverband spreekt zich uit tegen elke vorm van racisme en discriminatie waarbij de superioriteit van één of meerdere groepen ten opzichte van anderen wordt geëtaleerd. 

Bewuste en onbewuste discriminatoire situaties geven mensen niet het gevoel ergens welkom te zijn, mee te kunnen doen of mee te moeten doen. Het nodigt niet uit om de samenleving mede op te bouwen. 

Onze parochies staan open, wil vooral luisteren en vraagt u actief mee te doen aan het debat. Wij zien u, wij horen u en wij vragen u, onze (toekomstige) mede parochianen om bewuste en onbewuste discriminatie en racisme, waar dan ook, aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Wij heten u allen van harte welkom via de (virtuele) deuren van onze parochies om zoals de Paus treffend aangeeft, elk leven te waarderen! 

Paus Franciscus gaf aan dat er twaalf apostelen waren, met verschillende achtergronden. Jezus, probeerde ze niet te veranderen, maar door de Heilige Geest verenigde Hij ze in liefde en vrede. 

Laten wij in die geest samen verder gaan naar een samenleving waarin racisme en discriminatie zeer binnenkort alleen nog in de achteruitkijkspiegel waarneembaar zijn. Immers Jezus zegt: ‘behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet van de Profeten. (Mt. 7,12.) 

Eerlijke, gelijke en bovenal liefdevolle groeten, 

Jason Watkin & Santa Jaddoe. 

Mede namens pastores team van het Samenwerkingsverband ‘Clara & Franciscus’.