Brief van emeritus-pastoor J. Schiphorst aan Brocardus Meijer O.F.M (schrijver boek over Titus Brandsma)(15 maart 1952)

In de jaren veertig van de twintigste eeuw was pastoor Schiphorst van de Bonifatiusparochie een goede vriend van Titus Brandsma. Bijgevoegde brief getuigt hiervan. Als relikwie bleek emeritus-pastoor J. Schiphorst een reisnecessaire van Titus te bezitten. Waar is deze reisnecessaire gebleven?

Zie onder deze link de brief.