Brochure Kerststal Gerardus 2019

Kerststal Gerardus Majellakerk

Van Betlehem naar Amsterdam.In mijn jeugd woonden wij met ons gezin in Amsterdam Oud Zuid. Onze parochiekerk was de Willibrordus buiten de Veste aan de Amsteldijk. Helaas is deze monumentale kerk in 1966 gesloopt. In de kersttijd stond in de tuin van de pastorie een grote kerststal. Ik kon daar uren naar kijken. Het kerstverhaal en kerststallen hebben mij daarna blijvend geboeid en geïnspireerd. Eerst ging mijn aandacht vooral uit naar de beelden en het verhaal. Als je ouder wordt komen daar vragen bij als: God is dan wel met Kerstmis mens geworden maar is God dan ook in mij en andere mensen aanwezig? Hoe kom ik dat op het spoor? Welke opdracht houdt dat in? Wat is menswording überhaupt? Hoe word ik mens en wat is menselijk? Wat is nog menswaardig? Indringende vragen waar je vanuit je geloof voortdurend in allerlei omstandigheden mee bezig bent. Maar even terug naar de kerststal. De beelden van de kerststal zijn vaak een getuigenis van het geloof van mensen en hun cultuur. De grote verscheidenheid aan kerststallen in de wereld is overweldigend.  De kerststal van de Gerardus Majella is mij als parochiaan heel vertrouwd. Jaarlijks trekt deze kerstgroep veel aandacht. Maar de beelden roepen ook vragen op. Wie is de beeldhouwer en hoe is de kerststal in de kerk gekomen? Waarom staat er een aap bij de stal?
Het antwoord op deze vragen was niet bekend. Het leek mij daarom de moeite waard op onderzoek uit te gaan. Waar komt de kerststal überhaupt vandaan? Is het werkelijk een verbeelding van het evangelie? Ik heb mij in het bijzonder verdiept in de geschiedenis van de kerststal van de Gerardus en de beelden beschreven. Een aantal parochianen van de ABG  is gevraagd naar hun jeugdherinneringen aan de kerststal in hun thuisland. Met hun inbreng komen rijke ervaringen aan het licht. Mijn bevindingen heb ik samen met enkele parochianen vormgegeven in een brochure. Wij willen dat graag delen met anderen. Zo kan het voor ons allen een inspiratiebron worden op weg naar Kerstmis. Sponsoren hebben deze uitgave mogelijk gemaakt. U kunt deze brochure kosteloos voor en na de vieringen in de Gerardus op dinsdagmorgen, vrijdagmorgen en zondagmorgen ophalen of in de andere kerken van onze regio zolang de voorraad strekt.

De link naar de digitale versie: Van Betlehem naar Amsterdam

Ben Dieker