Caritas

Diaconie (Caritas) in de Anna Bonifatius Gerardus Majella parochie (ABG-parochie)

Bij de diaconie (Caritas) van de ABG-parochie zijn onlangs Moni Westenbrink en Vincent Meulenbroek zich actief gaan inzetten, om de caritas-activiteiten meer te bundelen, zichtbaar te maken na te denken over wat we in de ABG kunnen en willen doen.

Binnen de Unie Clara en Franciscus werken wij momenteel aan het samenvoegen van de diverse PCI’s (Parochiële Caritas instelling) tot één Interparochiële PCI (I-PCI). Deze ondersteunt initiatieven rond de ABG met raad en daad, ook vanuit collectes en het PCI fonds.

In het evangelie leeft Jezus ons voor en roept ons ook op (Micha 6:8, Matt 25:31-46, Matt 22:34-40) om onze naasten lief te hebben dus te leren kennen en helpen waar nodig en gewenst. Net als in de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:29-37) kunnen we ons afvragen wie onze naasten zijn. Praktisch gezien zijn dat wie we tegenkomen in onze familie, vriendenkring, kerk in onze buurt in Amsterdam Oost en wie er nog op ons pad komt.

Soms steunen wij ook een goed doel in een buitenland, zodra direct betrokkenen en ter plaatse werkende mensen ons dat vragen en aanbevelen.  Maar geld aanreiken voor verre projecten spreekt toch minder aan en verbindt minder dan mensen en projecten in de naaste omgeving die je ook kunt ontmoeten en leren kennen.

De volgende projecten en ideeën zijn in 2017 actueel:

  1. Een groep parochianen zamelt regelmatig voedsel en kleren in voor de voedselbank en hergebruik-projecten/winkels voor armen en vluchtelingen
  2. Bij de Gerarduskerk is er wekelijks een inloop, maaltijd en gesprek voor en van daklozen, eenzamen en andere mensen uit de buurt (“hangmannen-project”). Daar komen regelmatig aanvragen binnen voor individuele tijdelijke noodhulp waarin de reguliere hulpverlening en instanties niet kunnen voorzien.
  3. Bij de Gerarduskerk houden de missiezusters SSpS en de paters van SVD op dinsdag een inloop met warme maaltijd en goed gesprek voor mensen uit de buurt.
  4. Tot voor kort bezocht een groep parochianen ouderen die lastig naar de kerk konden komen, vaak bij verjaardagen. We zijn van plan weer een bezoekgroep te starten voor parochianen en ook wel andere buurtbewoners van diverse leeftijden die door beperkingen of andere redenen behoefte hebben aan sociale contacten en bezoek. Ook willen we onze contacten en vriendschappen met bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum Kastanjehof aanhalen.
  5. Sinds in de Bijlmerbajes vluchtelingen en immigranten wonen, vragen zij ook meer om bezoek en contacten. Via het (interkerkelijk) Diaconaal Platform Amsterdam Oost zijn er vragen en voorstellen om hen te helpen bij integratie, sociale contacten en het vinden van hun weg in de onze buurt en samenleving. Ook via onze lopende projecten kunnen wij hieraan een bijdrage leveren.
  6. In buitenland: we hebben ook aan de vastenactie 2017 meegedaan, voor kinderen en jongeren in El Salvador. Af ten toe ondersteunen een project zoals bij de Adventsactie het DREAM project van Sant’ Egidio in Malawi voor met HIV besmette moeders en hun kinderen.
  7. Enkele malen per jaar doet de ABG-parochie mee met de interkerkelijke vredeswake bij het grenshospitium in Schiphol Oost. Mensen zonder geldige verblijfspapieren (lang niet altijd vluchtelingen of asielzoekers) worden daar weken, maanden soms jaren vastgehouden op een afgelegen terrein.

Vincent J M Meulenbroek