Viering 40 jaar AnnaBon en 30 jaar Gerardus Majella 27 november 2022

Op zondag 27 november vierde de gehele ABG-parochie in de AnnaBon dat de AnnaBon aan de Tweede Oosterparkstraat 246 40 jaar geleden is ingewijd als nieuwe locatie voor de gemeenschappen van de vroegere Sint-Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein en de Sint-Annakerk op de Oostelijke Eilanden. Tevens spraken wij erover dat de Gerardus-gemeenschap 30 jaar in het huidige gebouw aan de Lombokstraat kerkt. Een uitgebreid verslag vindt u hier.

Stilte activiteit en Vesperviering in de Advent

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden. We komen samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 10 december 2022, in de Martelaren van Gorcumkerk aan het Linnaeushof.

In de donkerste tijd van het jaar gaan wij het feest van het Licht vieren.

“Levenslicht” is het thema van deze Vesper. Hij/zij zag het levenslicht’ kan er worden gezegd bij een geboorte. ‘Iets komt aan het licht’, zeggen we als er iets wordt onthuld dat eerst verborgen werd gehouden. ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen’ schrijft de evangelist Johannes in zijn weergave van het kerstevangelie. De voorbereidingsgroep heeft dit jaar een mooi programma samengesteld rondom dit thema.

Frank de Haas verzorgt de meditatie en cantores van de LWM o.l.v. Godfried Jansen verzorgen de muzikale bijdrage.

De Vesper begint om 16.30 uur

Voorafgaand aan de Vesperviering kunt u weer een meditatieve omgang lopen in de kerk.

Dit keer willen wij u meenemen in het Rozenkrans geheim, de Geheimen van het Licht (Doop van Jezus in de Jordaan; Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana; Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods; Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor; Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal).

U loopt langs 5 mooie plekken in de kerk, waar u stilstaat bij deze geheimen en uw zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken en proeven, worden geprikkeld. Met behulp van een handleiding loopt u op eigen gelegenheid. Voor de rondgang heeft u ongeveer 45 minuten nodig.

Nieuwsgierig geworden?

U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom!

Wilt u in alle rust de rondgang doen, wees dan op tijd.

Namens Janet van Dordrecht en Mariëtte Hilhorst- stilte activiteit

We sluiten de viering af met een heerlijke soep en een broodje. Voor deelname vragen wij een eigen bijdrage.

​Voor zowel de stilte-activiteit als de Vesper bent u van harte welkom.

Graag tot ziens!

Namens de Pastoraatsgroep, Janneke de Bruin

Voor de soep en een broodje graag opgeven jannekedebruin53@gmail.com

Kleine zusters van Jezus

In Memoriam zuster Andrée-Julienne

Zondag 2 oktober is Andrée-Julienne, Kleine Zuster van Jezus na een moeilijke laatste periode overleden. Geboren in Bretagne kwam zij zo’n 60 jaar geleden als jonge kleine zuster van Jezus naar Amsterdam.

Eerst werkte ze in de keuken van de marine waar ze met een groep dames uit de Jordaan aardappelen pitte. Daar werd haar prille Nederlands verrijkt met plat Jordanese uitdrukkingen zoals ‘sodemieter op!’ Ze kon daar de laatste tijd nog smakelijk over vertellen.

Zo’n 60 jaar lang heeft zij zich als Kleine Zuster van Jezus op haar eigen bescheiden wijze ingezet in Amsterdam, in het drugspastoraat in de Jordaan en de laatste 10 jaar op IJburg.

Ze kwam misschien weleens over als iemand die wat tegendraads was. Ze hield niet van gewichtigdoenerij of van moeilijke procedures, maar in die tegendraadsheid werd duidelijk wat zij werkelijk belangrijk vond in het leven: er te zijn voor anderen. In alle eenvoud sloot zij vriendschappen met mensen, met name met kwetsbare mensen. Ze bezocht ze als ze ziek waren of in de gevangenis zaten.

In dierbare herinnering zijn wij dankbaar voor alles wat zij voor ons en vele mensen in Amsterdam heeft betekend. Veel mensen die haar gekend hebben in dankbaarheid haar leven herdacht en voor haar gebeden in de avondwake en de uitvaart op 7 oktober in de Sint Nicolaaskerk . Haar wens was te worden begraven in het graf van het drugspastoraat op de begraafplaats st Barbara te midden van een groot aantal van haar vrienden.

In 2010 schreef zij: “Voor mij is het leven een tocht door de woestijn, met prachtige momenten maar ook met schaduwkanten…… Degenen die mij goed kennen, weten dat ik vaak mopper. Maar ik ben ook dankbaar voor zoveel goede mensen op mijn pad. Ze zijn als de bloemetjes in de woestijn, maar gelukkig zijn ze minder zeldzaam. Zonder al die vrienden zou ik het niet redden. Zij zijn mijn ‘Manna’.

Als ik niet verder meer kan is er iemand op mijn weg die me de moed geeft, om mijn tocht voort te zetten. Dat is voor mij het bewijs dat God met mij is. Ze zijn een teken van zijn liefde, van zijn barmhartigheid “

We bidden en vertrouwen erop André Julienne mag zijn in het Licht, in de nabijheid van de Allerhoogste.

Cees de Haan – IJburg

Hieronder een video van recent interview met de kleine zusters van Jezus op IJburg

Meer hierover op de site “Katholiek Leven

Wekelijkse Bijbel Meditaties

Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

Bijdrage aan synode vanuit het bestuur van het Samenwerkingsverband

Vanwege de synode in Rome in 2023 zijn er in februari en maart 2022 in allerlei groepen binnen onze parochie gesprekken (geweest). Hieronder de bijdrage vanuit het bestuur van ons samenwerkingsverband.

Citaat:
.… een positief denkbeeld te creëren dat de geesten verlicht, de harten verwarmt, en de handen versterkt …
(Paus Franciscus)

Bijdrage in statements:

  • Zoals de geest waait bij Ajax: wanneer het team niet goed speelt, verliest het zijn aanhang. Een pleidooi voor een inspirerend team, lokaal en internationaal, waar mensen zich mee willen verbinden.
  • Het priesterschap en het celibaat zijn waardevolle deugden op basis van een persoonlijke keuze. Het voorganger schap dient toegankelijk te zijn voor vrouwen en mannen, dient intercultureel te zijn en dient aansluiting te hebben op maatschappelijke noden en ontwikkelingen.
  • Wij hebben een prachtige getuigenis te bieden. Een missionaire houding is daarbij op zijn plaats. De wereld kan wel wat meer Christus gebruiken. Daarbij gaat het om het accent op het menselijke contact, zonder tekort te doen aan het goddelijke.
  • Het gaat om het goddelijke te ervaren en je eigen ei kwijt te kunnen. Wanneer beide ervaringen binnen hetzelfde werk mogelijk zijn, is er een macht aan positieve energie.
  • Onbaatzuchtige inzet voor andere mensen is een prachtige ervaring. Deze inzet vanuit de kerk te doen overstijgt ook nog eens het eigenbelang. Wat houdt mensen nog tegen?
  • Alleen op basis van lokale warmte en inzet zijn grotere daden mogelijk. Het gaat dan om samen dingen te doen en samen dingen te ervaren op lokaal niveau, waarmee de onmisbare basis wordt gelegd voor het denken en doen van onze wereldkerk.

Een donderdagavond in 2022


Het parochiebestuur Clara&Franciscus

Amsterdam Oost, Diemen, Duivendrecht

Correspondentie:
Tim Stok
E-mail: secretariaat@hofkerk.amsterdam
Mobiel 06-42802827

In Memoriam Joop Stam

Op 4 mei jl. ontvingen wij het droevige bericht dat pastor Joop Stam die nacht op 87 jarige leeftijd is overleden. 

Op 13 mei is hij vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas uitgeleide gedaan en bijgezet in het priestergraf op het kerkhof St. Barbara aan de Spaarndammerdijk.

Zijn gezondheid was de laatste jaren al heel broos en kwetsbaar. Zijn hart verkeerde in een slechte conditie. Dat beperkte zijn mobiliteit. Hij kon niet alles meer doen wat hij graag wilde. Dat was moeilijk voor hem. Toch kwam zijn overlijden vrij onverwacht. 

Pastor Stam heeft gedurende 15 jaar (1982- 1997) leiding mogen geven aan de ABG gemeenschap. En hoe!  Hij deed dat met veel warmte en bezieling. Hij heeft mensen weten te inspireren en het beste in mensen naar boven gehaald. Lektoren en andere vrijwilligers heeft hij gevormd en toegerust voor hun taak. 

Pastor Stam liet zich niet voorstaan op zijn priesterschap. Hij was één van ons. In zijn ogen was iedereen een belangrijke schakel en daarmee drager van onze geloofsgemeenschap. Hij wilde samen kerk zijn. 

Hij was bescheiden, zorgzaam en zeer betrokken bij wat mensen meemaakten. Voor iedereen had hij een luisterend oor. Een echte pastor was hij. Op zeer gelovige wijze inspireerde hij mensen en getuigde hij van de liefde van God.

Onder zijn leiding is de bestuurlijke fusie tot stand gekomen van de Anna, Bonifatius en Gerardus Majellaparochie en is de overgang van de grote Gerarduskerk aan het Ambonplein naar de nieuwe kerk aan de Zeeburgerdijk gerealiseerd. Met grote fijngevoeligheid en zorgvuldigheid heeft hij deze moeilijke processen ook pastoraal begeleid. Hij heeft met zijn innemende persoonlijkheid, zijn mensenkennis en het gelovig duiden van de situatie een breed draagvlak weten te creëren voor deze ingrijpende veranderingen.

Zijn hele leven heeft in dienst gestaan van de Kerk. Vorig jaar mei hebben we nog zijn 60 jarig priesterschap kunnen vieren.

Zijn priesterschap zag hij als een gave van God. Het is immers de Heer zelf die ons leidt met zorg en liefdevolle aandacht.

Bij gelegenheid van dit priesterjubileum hebben wij gelukkig nog uiting kunnen geven aan onze grote dankbaarheid en onze waardering uit kunnen spreken voor zijn verdiensten jegens onze gemeenschap.  

Zijn overlijden komt bij velen hard aan. Niet alleen binnen de ABG. 

In heel onze regio was hij een bekende. Hij heeft tal van lezingen gehouden en heeft in de verschillende kerken in vieringen en daarbuiten mensen geïnspireerd. 

Gedurende enkele jaren was hij zelfs waarnemend pastoor van de H. Martelaren en administrator van de Urbanus in Duivendrecht.

In het hele Bisdom is met droefheid gereageerd op zijn overlijden. Hij heeft in het Bisdom immers tal van functies bekleed. Zo werd pastor Joop Stam na het vertrek uit de ABG deken van Amsterdam. In deze functie had hij op een andere wijze veel bemoeienis met onze regio. Hij was voor velen een belangrijk raadsman.

Pastor Stam was jarenlang Proost van het Kathedraal Kapittel van het Bisdom, lid van de priesterraad en betrokken bij de priesteropleiding. Hij was ook sterk verbonden met de gemeenschap van Sant’ Egidio in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein.

Zijn overlijden roept veel reacties op.

De emeritus-abt van de St. Adelbertabdij te Egmond, Gerard Matthijsen, typeert pastor Joop Stam als “ een priester uit duizend, een priester voor tienduizend en een mens voor iedereen”.

Onze bisschop, Mgr. J. Hendriks, noemt hem “ een pastorale priester, die de menselijkheid wel eens het achtste sacrament noemde. Die grote menselijkheid, altijd verbonden met een diep geloof, straalde hij uit in zijn contacten”.

We verliezen in pastor Stam een hartelijke, meelevende en inspirerende pastor. Een echte herder. Een boegbeeld van een menselijke kerk.

Moge pastor Joop Stam leven in de nabijheid van onze goede God. Moge hij rusten in vrede.

Op ‘Nicolaas TV’ , het kanaal van de Basiliek is nog een prachtig portret van pastor Joop Stam terug te zien. Het is een interview van ongeveer 45 minuten van Eric Fennis met pastor Joop Stam bij gelegenheid van zijn 60-jarig priesterfeest vorig jaar. Zeer de moeite waard.

Het geeft een mooi beeld van zijn priesterjaren en de ontwikkelingen in de kerk, en wat het persoonlijk met hem heeft gedaan.

Ga naar You Tube. Typ in het zoekprogramma (de kleine loep rechts boven) ‘ Nicolaas tv’ in en scrol naar beneden tot u het interview ziet. Op dezelfde homepage is ook nog de avondwake en de uitvaart terug te zien.

Ben Dieker

Werkgroep Laudato-Sí binnen Clara & Franciscus

18 februari 2022

De middeleeuwse filosoof Juliana van Norwich (1343-1416) schreef haar gedachten op in de vorm van visioenen. Of zij deze visioenen echt gezien heeft is de vraag, want het visioen was in die tijd het enige genre waarin vrouwen serieus werden genomen.

Eén van de indrukwekkendste beelden die zij te zien kreeg is een hazelnootje in Christus’ hand. Juliana mocht deze noot ook vast houden en besefte dat deze de hele wereld symboliseert. Uit de hazelnoot kan een prachtige boom groeien; tegelijkertijd is hij ook buitengewoon kwetsbaar: je kunt hem gemakkelijk onder je hak verpletteren. Vandaar dat de mens de opdracht heeft om goed voor de wereld en alle dingen om hen heen te zorgen.

(Filosofie kalender)

Binnen het samenwerkingsverband Clara & Franciscus bestaat sinds enige tijd de Laudato Sí werkgroep, bestaande uit Pastor Marianus, Gerard Moorman, Uschi Janssen en Tim Stok. (Wie zich wil aansluiten is van harte welkom!).

Bedoeling is om de enkele jaren geleden geschreven Encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus binnen ons samenwerkingsverband meer handen en voeten te geven. We willen de conclusies en de aanbevelingen van Laudato Sí meer toepassen binnen onze liturgie en binnen het beheer van onze kerken, maar uiteraard in de eerste plaats in ons dagelijks leven.

De komende maanden, maar met name in september (Maand van de schepping) zult u meer horen van deze werkgroep.

Via de volgende link vindt u het actieplan van de werkgroep

(overgenomen van website zusterparochie Martelaren van Gorcum)

Toespraak door Marianus Jehandut tijdens installatie tot pastoor Clara&Franciscus zondag 11 juli 2021

Geachte Mgr. Hendriks, pater Bert Wooning SVD, beste parochianen van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, en allen hier en online aanwezig: Fratelli Tutti, zusters en broeders!

Vandaag is een bijzondere dag voor onze regio-parochies en voor mij persoonlijk, omdat Mgr. Hendriks aan mij de taak als pastoor van Clara & Franciscus heeft toevertrouwd.

Dit is voor mij een grote eer, en teken van vertrouwen van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam in mij als de pastoor van deze grote gemeenschap.

Ik aanvaard deze uitdagende taak als teken van mijn missionaire leven en mijn diep geloof in God, in Jezus die mij geroepen heeft om de vreugde van het Evangelie met andere mensen te delen.

Voor deze nieuwe taak als uw pastoor reken ik graag op uw steun en gebed. Samen met u allen – en ook degenen, die vandaag hier niet aanwezig kunnen zijn – samen gaan we verder onderweg met God naar de toekomst!

Sinds kort is er een Breed Pastoraal Toekomst-Beraad (BPTB) in het leven geroepen om te komen tot een Beleidsplan voor ons Samenwerkings-verband Clara & Franciscus.

Dit Beraad bestaat uit het Pastoraal Team, enkele adviseurs en andere mensen die de wereldkerk, en de inclusieve en inter-culturele samenleving weerspiegelen. We zochten b.v. naar een evenwicht tussen vrouwen en mannen en zijn daarom blij met de zusters Dienaressen van de H. Geest (SSpS), die boven in de AnnaBon-pastorie wonen.  

Met dit Toekomst-Beraad pakken we ook de draad weer op van de Werkgroep ‘Ga en vernieuw mijn Huis’, die door de corona-crisis stil lag. Leden van het Algemeen Bestuur van Clara & Franciscus participeren ook in dit proces op weg naar een Parochieel Beleidsplan.

Zo’n Beleidsplan zal ook de steunpilaar zijn voor verdere opbouw van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In de komende maanden zullen we stap voor stap steeds meer parochianen bij dit proces betrekken.

Ik hoop op uw ondersteuning en samenwerking. Een zeker participerend leiderschap zal de karakteristiek zijn van mijn werkwijze als uw nieuwe pastoor. Regelmatig wil ik mensen uitnodigen om mee te denken.

Dit geeft kans en ruimte aan alle parochianen om mee te werken aan verdere opbouw van onze regio als een interculturele parochie-gemeenschap.

De toekomst ligt nu in de handen van ons allen. En die toekomst willen we samen bereiken. De Drie-Ene God is de Spirit en de drijfveer van onze gemeenschap.

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken.

Allereerst wil ik U, Mgr. Hendriks, van harte bedanken voor uw aanwezigheid, en voor het vertrouwen en de zegen, die U aan mij hebt geschonken.  

Mijn dank gaat vooral uit naar mijn voorganger pater Bert Wooning, de voormalige Administrator van ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Ik zie hem als een Johannes de Doper, die de weg goed voor mij heeft voorbereid.

Hartelijk dank pater Bert voor alles, wat u gedaan hebt voor onze regio.

Mijn dank geldt ook de collega’s uit andere kerkgemeenschappen zoals de Muiderkerk, Elthetokerk, De Bron, en Koningskerk.

Dank voor uw aanwezigheid. De oecumenische samenwerking gaat zeker verder, ook in de toekomst.

Mijn dank gaat vooral ook naar het Algemeen Bestuur van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, naar alle locatiebesturen en pastoraats-groepen, naar alle vrijwilligers en alle parochianen.

Dank u voor alles, wat u gedaan hebt en wat u ook in de toekomst wilt doen voor onze parochies.

Mijn dank geldt ook hen, die veel werk verzet hebben voor deze viering. Vooral dank ik de kosters, en de cantores en musici van het Koor ‘Jubilemus Domino’ van de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap.

Last but not least wil ik u alle mensen hier in de kerk en online bedanken voor uw aanwezigheid, medeleven en gebed; voor uw geduld en uw luisterend oor.

Dank – dank en dank!

Wij zijn samen onderweg met God.

Pater Marianus Jehandut SVD