Gedicht Hemelvaart door Jacques Perk

De rondende afgrond blauwt in zonnegloed,
En wijkt ver in de verte en hoog naar boven, –
Mijn ziel wiekt als een leeuwriks-lied naar boven,
Tot, boven ’t licht, haar lichter licht gemoet:

Zij baadt zich in den lauwen aether-vloed,
En hoort met hosianna’s ’t leven loven, –
Het floers is weg van de eeuwigheid geschoven,
De Godheid troont…diep in mijn trotsch gemoed;

De hemel is mijn hart, en met den voet
Druk ik loodzwaar den schemel mijner aard’,
En, nederblikkend, is mijn glimlach zoet:

Ik zie daar onverstand en ziele-voosheid…
Genoegen lacht…ik lach…en, met een vaart,
Stoot ik de wereld weg in eindeloosheid.

Jacques Perk is geboren in 1859 in Dordrecht en op zijn 22e gestorven in Amsterdam aan een longaandoening. Hij ligt begraven op de Nieuw Ooster.

Jacques was de zoon van een dominee. Zijn vader had een grote literaire belangstelling en zijn tante was een actief voorvechtster voor de rechten van de vrouw. Hij heeft de “Mathilde-cyclus”geschreven. Daarin blijkt de inspirerende natuur en de schoonheid van een vrouw belangrijk voor de ontwikkeling van zijn dichterschap. In zijn laatste levensjaar smeedt hij een aantal sonnetten van de Mathilde-cyclus tot “Eene helle- en hemelvaart, opgedragen aan Joanna Blancke, een onbereikbare grote liefde in zijn leven.

In dit gedicht staat verwoord wat ik ook benoemde in de preek. Hemelvaart als afstand nemen. Ruimte scheppen tussen Jezus en de volgelingen. Legde ik meer de nadruk op de afstand die wij, de leerlingen moeten nemen tot de leraar om onze eigen gedachten en daden zelfstandig te ontwikkelen, Jacques Perk vertelt vanuit het perspectief van Jezus.  Hoe Jezus afstand neemt en hoe Hij het afstand nemen ervaart. Hij gaat naar de hemel en ziet de aarde steeds verder verdwijnen. Zoals die er voor een ruimtevaarder uitziet, zo zou Jezus die aarde zien.

Perk beschrijft hoe Jezus’ ziel naar boven gaat als een leeuwerik en hoe de floers tussen de aarde en de hemel wegschuift. En hoe de ziel naar het licht gaat. Naar God, schrijft hij en dan opeens blijkt dat die God in zijn eigen gemoed, in het innerlijk van Perk troont. Hij beschrijft de hemel als zijn eigen hart.

Het gedicht suggereert dat Perk zelf zich terugtrekt in zijn eigen gemoed en de wereld wegduwt met zijn voeten, zich daarmee verwijderend van alle toestanden en gebeurtenissen op die wereld om hem heen.

Ik denk dan maar dat Perk zich opnieuw moest gaan verhouden tot de dingen om hem heen, maar eerst moest hij afstand creëren. Zoals wij afstand tot Jezus moeten scheppen op Hemelvaart om te leren Zijn woorden en daden in vrijheid te waarderen en toe te passen.

Uschi Janssen

Pasen met Kiemkracht

Op dinsdag 23 maart heeft het Kiemkrachtteam van de AnnaBonkerk voor haar vrienden en bezoekers zestig paaspakketten klaargemaakt. Deze pakketten zijn ook gemaakt voor de bezoekers van het Hangmannen-project van de Gerardus Majellakerk. Een deel van de inhoud van de paaspakketten kreeg het team van de Indonesische Katholieke Gemeenschap van Amsterdam, en een deel daarvan is van het Kiemkrachtteam zelf.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2021-Pasen-kiemkracht-zr-Lili-fotograaf-1aangepast-986x1024.jpg

Het Kiemkrachtteam deed dat in plaats van het samen eten zoals vóór de coronatijd. Iedereen kreeg twee paaspakketten met de paaswensen van het team. Vanwege de coronamaatregelen kreeg iedereen de paaspakketten vóór de deur van de Annabonkerk aangereikt. Met iedereen had het team een kort gesprek.

De bezoekers waren heel blij en dankbaar voor de paaspakketten. Ze vertelden het team dat ze een groot verlangen hebben naar het samenzijn, naar bij elkaar zitten, samen drinken en samen eten zoals ze gewend waren vóór de coronatijd. Voor de bezoekers van de beide projecten is het samen eten heel waardevol en heel belangrijk, vertelden ze. Als Kiemkrachtteam zijn we (de zusters SSpS en de paters SVD) heel blij dat we de paaspakketten konden bieden aan onze lieve mensen, zeker in deze moeilijke en onzekere tijd.

Klik op onderstaande foto. Dan zie je een video van het project.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2021-Pasen-kiemkracht-zr-Lili-fotograaf-5aangepast-1024x555.jpg

Groen Gelovig

Kom in beweging voor Gods schepping op vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei. Dan is het er het oecumenische initiatief “Groen Gelovig”, voor een groene agenda, duurzaamheid en ecologische gerechtigheid. Voor meer informatie klik hier.

Vlog Cindica

Curacao

In het lentenummer 2021 van Saamhorig ging de column van Coen van Loon over de vlog van parochiaan Cindica op Curacao.

Cindica was heel actief in de ABG parochie tot zij eind 2017 terugging naar Curaçao, naar haar man Clay. Haar oudste twee kinderen, Kai en Lisa, behoorden tot ‘de kinderen van pastor Leo’. Ik heb nog contact met haar via what’s app. Zij houdt mij op de hoogte van haar gezinssituatie, haar pogingen om werk te vinden, de moeilijke situatie op het eiland. Ik realiseer mij hoe weinig ik weet, hoe weinig wij horen. Cindica neemt scherp waar en heeft een goede pen. Zij en haar gezin hebben het, zoals vele Curaçaoenaren, niet gemakkelijk. Eten is er vaak niet; zonder hulp zouden zij niet rondkomen. Als de kinderen van een goede gever kerstcadeaus krijgen, dan zijn dat praktische cadeaus; kinderschoenen, een schooluniform, een bed, een koelkast.

Cindica laat zich niet uit het veld slaan. Zij blijft zoeken naar werk en steekt met haar optimisme een hart onder de riem van de mensen om haar heen. Het geloof en het gebed houdt haar overeind; daarin vindt zij haar kracht. Via de Vereniging Aaneen van Norine en Palmira van Hunsel hebben Patricia Dongord en ik een aantal dozen met allerlei spullen gestuurd. Samen met pastor Oscar en een zekere Edwina heeft Cindica de inhoud verdeeld over diverse mensen en organisaties.

De mensen van Curaçao laten zich er niet onder krijgen: “’s Avonds strijkt bij café Mundo Bizarro een mengelmoes van Cubaanse en Curaçaose muzikanten neer, Argentijnse tango geeft af en toe een warme surrealistisch tintje aan dit plekje, de voetjes kun je nauwelijks stil houden.” Ik bid dat Nederland zich meer mag gaan bekommeren om de mensen daarginds.

Het filmpje is te zien onder deze link.

Eerste Gerardus Majellakerk (Bavohuis) aan de Borneostraat

In het aprilnummer van het tijdschrift “Ons Amsterdam” staat een uitgebreid artikel over de eerste kerk van de Gerardus Majella-parochie aan de Borneostraat.

Door te klikken op deze link krijgt u een eerste indruk van het artikel.

In 2019 stond in het oktobernummer van Saamhorig een artikel over de Gerardus Majella parochie. Om dit te lezen, klik op deze link.

Corona

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Het bijwonen van een viering vindt plaats volgens het coronaprotocol.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H.Communie wordt afgedaan.