Clara&Franciscusviering op zondag 19 juni in Sint Petrus’ Banden te Diemen

Voor alle parochianen van ons samenwerkingsverband celebreerden pastoor Marianus Jehandut, pastor Yan Asa en diaken Han Hartog in de volle kerk aan de Harteveldseweg in Diemen de Eucharistie. Met medewerking van een erg mooi zingend koor was het een inspirerende viering.

Ter afsluiting sprak diaken Han Hartog onderstaande slotbezinning uit:

Heilig Hartbeeld voor de kerk

“Het thema van deze viering is: ‘Waar hongeren we naar?!’ Wie de Bijbel Meditaties volgt, die wekelijks vanuit parochie Sint Petrus’ banden worden verspreid, heeft daar in de afgelopen afleveringen iets over kunnen horen. Vorige week: ‘Als er één ding is waar iedereen naar verlangt dan is het wel: eenheid.’ En deze week: ‘Waar gaat het écht om in ons leven? Welke honger is wezenlijk? En hoe valt die te stillen?’

Waar hongert Clara en Franciscus naar, waar verlangen onze vijf geloofsgemeenschappen naar? Ik denk vooral: naar het meest wezenlijke. Naar de mogelijkheid om, nu én straks, waar en op welke manier dan ook, wekelijks sámen te kunnen komen.

Om ons geloof te vieren, ons verbonden te voelen met God, en met elkaar. Om het brood uit de Eucharistie te delen, zo te worden wat we in de communie ontvangen: het lichaam van Christus.

Moge het ons gegeven zijn wegen te vinden naar díe manier van samen gaan. Moge vooral díe honger gestild worden!

In deze viering hebben we tien voorbeden uitgesproken in even zoveel verschillende talen. Om te laten zien dat we oprecht hongeren naar verbondenheid over taal-grenzen heen. Waar ter wereld ieders eerste huis ook gestaan heeft, iedereen is welkom in de kerken van Clara en Franciscus.

Voor de kerk van Sint Petrus’ banden staat een Heilig Hart Beeld. Op de sokkel daarvan staat de tekst: ‘Komt allen tot mij!’ Iedereen mag zich welkom heten in dit huis van de Heer. Daarom is de informatie over de openingstijden die aan de deuren en op de publicatie borden hangt, gesteld in meerdere wereldtalen. Als expliciet teken van waar onze geloofsgemeenschap naar hongert: eenheid en verbondenheid over vele grenzen heen.”

diaken Han Hartog

error: Content is protected !!