Contact

Pastores: telefoon: 020-6992392/ 06-48954567 (alleen bij noodgeval zoals voor ziekenzalving en uitvaartdienst)

Spreekuur pastor Marianus:

Anna-Bonifatius Kerk: elke woensdag: 09.30-10.30 uur.

Gerardus Majella Kerk: elke donderdag: 15.00-17.00 uur.

Secretariaat: telefoon: 020-6650070 (open: woensdag en vrijdag 10.00 – 12.00 uur)

Voor dringende zaken:telefoon: 06-48954567 (alleen bij noodgeval zoals voor  ziekenzalving en uitvaartdienst)

Donaties:

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331, t.n.v. R.K. Parochie ABG, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam, bij Mededelingen kunt u aangeven voor welk project u wilt doneren.

Contactpersonen:

Algemeen Informatie ABG-parochie Secretariaat Anna-Bonifatius en Gerardus Majella 020-6650070

 

abgparochie@gmail.com

06-48954567 (alleen bij noodgeval zoals voor ziekenzalving en uitvaartdienst)
Els Proost
Zr Lily
Zr Céline Chacko
Secretariaat Anna-Bonifatius en Gerardus Majella 020-6650070

 

abgparochie@gmail.com

 
Peter Commandeur Voor vragen over bestuurszaken 06 8310 6668

 

commandeur.advies@hetnet.nl

Pastor Nico van der Peet Administrator  
Pastor Marianus Jehandut Pastor ABG parochie 020 6992392

 

mjehandut1@yahoo.com

Pater James Arul Pater ABG parochie 06 8446 9034

 

ajamessvd@gmail.com

Uschi Janssen Pastoraal medewerker 06 2029 7135

 

uschi.janssen@gmail.com