Doopsel

Doopvieringen

Op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG parochie.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk af te wijken van deze data.
Bij de doop van oudere kinderen of volwassenen is meer voorbereiding wenselijk. Dat wordt dan in overleg bepaald.

U mag direct contact opnemen met mij via nummer: 06 4895 4567 of via de e-mail van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com

P. Marianus, Jehandut, SVD