Doopsel

Doopvieringen

In onze parochie wordt gedoopt op de eerste zondag van de maand rond half 1 in één van beide kerken. Voorafgaand aan deze viering is er op de woensdagavond een doopgesprek, waarin wordt gesproken over de betekenis van de doop en over de wijze waarop deze zal plaats vinden.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk af te wijken van deze data.

De doop zal geschieden door één van onze pastores.

Bij de doop van oudere kinderen of volwassenen is meer voorbereiding wenselijk. Dat wordt dan in overleg bepaald.

U kunt zich aanmelden via het email-adres van de parochie of telefonisch op vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur. Tel. 020 -6650070.