Een film over kerksluiting

Kerksluitingen zijn de laatste jaren in Nederland aan de orde van de dag. Op dit moment zijn er nog 5000 christelijke kerkgebouwen waaronder 1300 Rooms-Katholieke kerken. Ook in Amsterdam zijn er heel wat kerken gesloten of zullen op korte termijn aan de eredienst worden onttrokken. Ook onze regio ontkomt er niet aan. Zo zal de AnnaBonifatius in het najaar gesloten worden, helaas. De parochianen gaan samen met de Gerardus een nieuwe gemeenschap vormen in de Gerarduskerk aan de Zeeburgerdijk.

Zoals het nu in de ABG en elders gaat is het immers pastoraal en financieel met het huidige geringe aantal kerkgangers en het aantal gebouwen niet vol te houden.

Iedere kerksluiting treft echter een gemeenschap in het hart en raakt mensen diep. Bij het sluiten van een kerk moet je veel achter je laten. Het sluiten roept veel kostbare herinneringen op.

De parochiegemeenschap is voor veel mensen een dierbaar plekje geworden waar ze zich thuis voelen. Daarvan moet afscheid genomen worden. Dat is pijnlijk ook al is de noodzaak duidelijk.

Het afscheid samen dragen kan steun geven.

Gemeenschappen samenvoegen vraagt om een proces, dat bijtijds in gang gezet moet worden. Het is belangrijk dat er ruimte en tijd is om gevoelens en ervaringen van beide kanten te delen. Dat schept verbondenheid en saamhorigheid. Als er openheid is en een luisterend oor voor elkaar groeien twee gemeenschappen naar elkaar toe en ontstaat er een klimaat van geven en nemen.

Gelukkig zijn er in de ABG al verschillende stappen gezet naar de toekomst. Ook de gezamenlijke vieringen dragen daaraan bij. Het proces zal door het bestuur ongetwijfeld in de komende tijd nog geïntensiveerd worden.

In de media is er echter nog te weinig aandacht voor kerksluitingen. Dat heeft Gemma Crijns, Jeroen Hoogenboom en Malijn Maat er toe gebracht een filmserie over kerksluitingen te maken.

‘ Kerkweg TV’ is de naam geworden van hun project.

Zij laten in een film zien wat kerksluiting betekent voor parochianen. Wat doet het hen? Zijn zij in staat om verder te gaan en hoe dan? Wat voor invloed heeft dat op hun geloofsleven?

Zij hebben voor hun eerste twee films gesprekken gevoerd met betrokken parochianen en pastores van de parochie van de Martelaren van Gorcum van Koog-Zaandijk. Zij hebben vieringen bezocht en interviews gehouden. Hoewel de beginsituatie van Koog-Zaandijk anders is dan bij ons, geven de films wel inzicht in wat het mensen doet en hoe een gemeenschap wil overleven.

Beide films zijn voor iedereen te zien. Deel 2 gaat vooral over verschillende kerkbeelden binnen de structuur van de Kerk.

U vindt de twee films op het YouTube kanaal.  Zoek op Google of een andere browser naar ‘@kerkwegtv’ (zonder spatie tussen kerkweg en tv) dan komen de films tevoorschijn.

Na deze twee delen volgen, als het goed is, films van andere parochies.

Als u zich aanmeldt als abonnee op YouTube  @KerkwegTV (klik op de abonneerknop) ontvangt u een melding als er nieuwe video’s geplaatst zijn.

Hopelijk kunnen de ervaringen van andere gelovigen u inspireren en verder helpen.

Ben Dieker