Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de Eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatie sacramenten (Doopsel, Vormsel en Eucharistie) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht.

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen doorgaans deel aan de eerste communie wanneer ze tot de jaren van verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school of op de parochie catechese krijgen, bijvoorbeeld over Kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie. Men kan natuurlijk ook op latere leeftijd voor het eerst tot de eucharistie naderen.

Het feest van de Eerste Heilige Communie vindt altijd plaats medio mei van het kalenderjaar.Begin januari vindt er een ouderavond plaats.

Met de kinderen zullen we zo’n 12 keer bijeenkomen voor de voorbereiding.

De kinderen krijgen een werkboek met de naam Geschenk van God, waaruit ze gedurende de tijd naar de grote dag van mei zullen werken. Daarnaast zal er ook een uitstapje zijnnaar een andere kerk of naar een museum.

In het Regioblad “Saamhorig” zullen we tijdig melden dat de voorbereidingen weer zullen starten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons

Voor opgave van uw kind kunt u terecht bij het secretariaat.

Ook kunnen ouderen zich opgeven voor de Eerste Communie. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de pastores.