Gebed Europese Bisschoppen in coronatijd

Gebed Europese Bisschoppen in coronatijd

God onze Vader, Schepper van de wereld,U bent almachtig en barmhartig.Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen Zoon naar de wereld gezonden voor het heil van het lichaam en de ziel van alle mensen.

Kijk naar Uw kinderen,die zich in deze moeilijke tijden van grote beproevingen en uitdagingen in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld, tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken.

Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, troost hun families, schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid, schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers doorzettingsvermogen en kracht en de overledenen het eeuwige leven. Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, maar verlos ons van alle kwaad.

Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de Heilige Geest leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen.

Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons!