Gebed (uit Laudato si)

Gebed (uit Laudato si)

Wij loven U, Vader, met alle schepselen

die uit uw hand zijn voortgekomen.

Zij zijn van U en vervuld van U

van uw aanwezigheid en uw tederheid.

Geloofd bent U, Zoon van God, Christus.

Door middel van U heeft God alle dingen geschapen.

U bent gevormd in de moederschoot van Maria

en bent deel geweest van de aarde.

U hebt de wereld gezien, met ogen van mensen.

Vandaag leeft U in elk schepsel

met uw heerlijkheid van verrezene.

Geloofd bent U, Heilige Geest, die door uw licht

deze wereld richt naar de liefde van de Vader

en die het zuchten van de schepping hoort.

U leeft in ons hart en wekt ons tot het goede.

Leer ons de liefde en aandacht van de schepselen te ervaren

omdat wij met hen verbonden zijn.

Laat ons U loven, Heer,

want U bent goed en schepper van degenen

naar wie ons verlangen en onze liefde uitgaan.

Geef ons de kracht en de liefde, Heer,

om het leven te beschermen en toekomst te geven

opdat uw Rijk van vrede, liefde en schoonheid zal komen.

Laat ons U zegenen, Heer,

want Uw liefde vult de leegte in ons hart.

Laat ons U liefhebben, Heer,

want in al het mooie dat voorbijgaat

blijft Uw liefde bij ons.

Laat ons U liefhebben,

nu en in eeuwigheid,

Geprezen bent U.

Amen