Gerardusfeest 29 oktober 2017

Op 29 oktober vierden we als Gerardus Majellaparochie het jaarlijkse patroonsfeest. Tegelijk herdachten we dat we 25 jaar geleden zijn verhuisd van de grote kerk aan het Ambonplein naar de kleinere kerk in de Lombokstraat.

Het werd een feestelijke mis ‘met twee heren’, want pastor Leo stond samen met pastor Joop Stam achter het altaar. Voor veel parochianen en ex-parochianen (de kerk zat helemaal vol) was het een vreugdevol weerzien met onze oud-parochiepriester Joop Stam, die destijds ook de verhuizing begeleidde. Hij herinnerde eraan wat we destijds bij die verhuizing van de oude naar de nieuwe kerk hebben meegenomen: o.a. het tabernakel, het teken van de aanwezigheid van de Heer, de Bijbel, als richtsnoer voor ons leven, en niet te vergeten: elkaar, als gemeenschap, want ook aan elkaar hebben we veel te danken.

Die gemeenschap is, zoals we weten, in de afgelopen 25 jaar blijven krimpen. Maar wie foto’s van de opening van de nieuwe kerk destijds vergelijkt met foto’s van de afgelopen viering ziet dat er niet alleen veel mensen zijn weggevallen, maar dat er ook heel veel nieuwe zijn bijgekomen, en hoeveel kleurrijker onze parochie is geworden. Behalve buurtkerk zijn we ook wereldkerk in een notendop! Zeker nu ook de paters van de SVD en de zusters van de SSPS zich zo inzetten voor onze parochies.

Er was ook nog een andere reden om dankbaar te zijn: pastor Leo is deze maand twintig jaar priester van de ABG-parochie. Pastor Stam refereerde eraan hoe pastor Leo ook in deze periode van zijn leven de blijde boodschap blijft verkondigen en voorleven, hoe hij moedig zijn weg gaat en tegelijk anderen blijft steunen op hun weg. Ook wat dit betreft was de evangelielezing van deze zondag zeer toepasselijk: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. En gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Om de viering extra luister bij te zetten was een groot deel van het AnnaBon-koor ons eigen Gemaza-koor komen versterken en de kinderen zongen aan het eind nog een eigen lied.

Hierna was het tijd voor de hapjes en drankjes, die in overvloed aanwezig waren dankzij de verschillende ‘Martha’s’ die veelal achter de schermen groots culinair werk hadden verricht.

Gesterkt door al dit geestelijk en lichamelijk voedsel konden we met grote dankbaarheid terugzien op een prachtige viering.

Pieter van der Veen en Chiel van Soelen