Gerardusfeest in Coronatijd?

Gerardusfeest in Coronatijd?

Het is een bijzondere tijd. Ons leven staat door de coronacrisis in veel opzichten onder druk. Veel activiteiten en festiviteiten kunnen geen doorgang vinden. We moeten met beperkingen omgaan, hoe moeilijk dat ook is. Deze tijd vraagt van alle generaties offers. Als we ons niet samen aan de maatregelen houden, lopen we risico’s. Een boodschap die we maar al te vaak horen.

In deze tijd kan het vieren van het Gerardusfeest zoals we dat gewend zijn dan ook niet doorgaan.

Het Gerardusfeest is evenwel ieder jaar weer een moment van bezinning op de betekenis van Gerardus voor ons leven van alle dag. Ook vieren we uitdrukkelijk onze verbondenheid als gemeenschap met elkaar.

Van oudsher al, in de grote Gerarduskerk aan het Ambonplein, werd het Gerardusfeest groots gevierd. Er waren feestelijke vieringen met medewerking van alle koren. De zieken en andere kwetsbare mensen werden verrast met een prachtige fruitmand. Het was echt een feest van de gemeenschap, een feest voor iedereen, een feest van verbondenheid. Het was één van de hoogtepunten van het jaar. De kerk was goed gevuld.

We vieren met het Gerardusfeest nog steeds deze verbondenheid. Alleen door de krimp van de kerk heeft het een wat kleinschaliger karakter gekregen, maar niet minder waardevol. De aandacht voor zieken heeft zich verplaatst naar ziekenzondag. Vorig jaar bezochten nog ruim 90 mensen de viering op het Gerardusfeest. Dit jaar kunnen het er maximaal 30 zijn en moet helaas ook het belangrijke ontmoetingsmoment met koffie en traktaties na de viering ontbreken.

Toch laten we als gemeenschap dit feest niet zomaar voorbijgaan.

Wat betekent Gerardus Majella voor ons?

Gerardus Majella werd in 1726 in Muro Lucano, nabij Napels, geboren als zoon van een eenvoudige kleermaker. Hij verlangde ernaar om het klooster in te gaan. Bij meerdere ordes werd hij afgewezen vanwege zijn zwakke gezondheid. Hij wist van de kwetsbaarheid van de mens, maar ook van zijn kracht.

Door zijn lichamelijke beperkingen een plaats te geven en tegelijk te vechten voor zijn levensidealen heeft hij veel betekend. Gerardus kan voor ons een inspiratiebron zijn om te kunnen omgaan met de beperkingen, die de coronacrisis ons oplegt. Gerardus had in zijn leven ondanks alle moeilijkheden veel vertrouwen in de toekomst. Hij voelde zich gedragen door de Heer. Hij had ook een groot doorzettingsvermogen en wist te volharden. Deze inspiratie kunnen wij goed gebruiken.

Maar niet alleen zijn zwakke gezondheid was een reden om hem af te wijzen bij de kloosterordes. De ordes zagen ook niet zo veel in hem. Toch bleef hij hopen, bidden en vragen om toelating.

Hij leerde intussen bij zijn vader het vak van kleermaker. Na lang aandringen mocht hij in 1749 alsnog lekenbroeder worden bij de orde van de Redemptoristen. Hier verrichtte hij eenvoudig dienstwerk.

Hij was portier, kleermaker en tuinman. Vanuit een innige relatie met God kon hij er zijn voor mensen. Velen vonden bij Gerardus een luisterend oor. Zijn deur stond wijd open. Als portier ontmoette hij veel mensen aan de kloosterpoort. Hij trok zich met name het lot aan van de minderbedeelden. Zij hadden een warme plaats in zijn hart. In geestelijk en materieel opzicht konden zij bij hem terecht.

Een steun in de rug.

Gerardus staat bekend om zijn vroomheid, zijn groot geloof, het geduld en de manier waarop hij de zwakkeren in de samenleving troost gaf en hielp in hun geestelijke en materiële nood. Hij was solidair met de zwakkeren en had oog voor wie kwetsbaar waren. Hij wist uit eigen ervaring hoe het is om tot de zwakkeren en tot de risicogroep te behoren. Gerardus voelde zich desondanks verantwoordelijk voor het welzijn van zijn naaste. Deze verantwoordelijkheid en solidariteit wordt in onze tijd ook van ons gevraagd: jongeren ten opzichte van ouderen en ouderen ten opzichte van jongeren. Alleen samen komen we de coronacrisis te boven.

Nu we afstand moeten houden tot elkaar, is oog hebben voor elkaar des te belangrijker. Net als Gerardus kunnen wij de deur van ons hart open houden voor elkaar, oog hebben voor mensen die in een isolement dreigen te raken. Een telefoontje, een kaartje, een bezoekje op afstand, een Whatsapp- of Skypebericht kan veel goed doen. Elkaar vasthouden is vandaag de dag een noodzaak om isolement te voorkomen, een steun in de rug om te ‘overleven’. Gelukkig hebben we in deze tijd veel communicatiemogelijkheden tot onze beschikking.

Gerardus, patroon van onze kerk

Gerardus is niet oud geworden, maar wat een impact heeft zijn leven gehad! Hij overleed in 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.

Een aan hem gewijd Nederlands bedevaartsoord is het redemptoristenklooster van Wittem in Zuid-Limburg. Zij geven jaarlijks nog de Gerardus kalender uit, die ook in onze parochie te koop is bij Joke van Wees. Het is niet zomaar dat de naam van Gerardus aan onze parochie is verbonden. De bouwpastoor van de grote Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein, pastoor Hogeman, was zelf vernoemd naar Gerardus. Hij vond het een goed idee ook onze parochie de naam van Gerardus Majella te geven. De Indische Buurt was immers aan het begin van de vorige eeuw een arme buurt.

Gerardus zou zich er wel thuis voelen. Veel mensen konden zeker wel wat voorspraak gebruiken.

Laten we het Gerardusfeest, hoe bescheiden ook, dit jaar bijzonder in ere houden.

Zondag 11 oktober

Dit jaar wordt op zondag 11 oktober het Gerardusfeest gevierd met een eenvoudige feestelijke eucharistieviering waarin pater Marianus voor zal gaan.

Helaas is het niet mogelijk dit jaar ons gelegenheidskoor te vragen. We kunnen de vereiste afstand van anderhalve meter niet handhaven. In plaats daarvan zal onze cantor, Jos Bakker, enkele liederen ten gehore brengen met orgelbegeleiding van Jos de Goede. Dat maakt het toch feestelijk.

Meezingen is helaas niet mogelijk zoals u weet. Desalniettemin hopen we op een waardevolle en inspirerende viering. U bent na aanmelden van harte welkom.

Ben Dieker

Noot van de redactie: pater Marianus heeft toegezegd om ook op vrijdag 9 oktober in de viering van de H. Eucharistie om 09.00 uur in de Gerardus Majella aandacht aan dit feest te zullen besteden.

Dit vanwege de coronabeperkingen, waardoor op zondag 11 oktober maar 30 mensen kunnen deelnemen aan de zondagse viering.