Handreiking voor groepen ter verdieping

HANDREIKING VOOR GROEPEN
OM ZICH VERDER TE VERDIEPEN IN DE THEMA’S VAN DE LITURGIE
DIE DE ACHTERGROND VORMEN VOOR DE KIJKWOESTIJN

Het eenvoudigst is het als iedere deelnemer een kopie van de eerste lezing en van de evangelietekst krijgt: dan zijn beide gemakkelijk naast elkaar te leggen en kan men er aantekeningen bij maken.

OPDRACHT VOOR KLEINE GROEPJES:

  • iemand leest de eerste lezing voor;
    daarna stilte om het tot je door te laten dringen;
  • iemand leest het evangelie voor;
    daarna stilte om het tot je door te laten dringen;
  • ieder schrijft voor zichzelf op welke verschillen zij/hij ziet èn welke overeenkomsten;
  • daarna uitwisselen met elkaar;
  • tenslotte op een flap schrijven voor de uitwisseling in de grote groep.

Ga uit van de dingen die je begrijpt, die je iets zeggen;
laat de moeilijkere dingen maar liggen (misschien hoor je die later nog wel eens in een preek of lees je er nog eens iets over)