Heel veel Dank!

Beste mensen,

Bij deze wil ik ieder van jullie bedanken voor jullie kaarten, bloemen en aanwezigheid tijdens het ziek-zijn van Andrée-Julienne, rond haar overlijden op 02.10.2022, bij de afscheidsvieringen en daarna. Het hele gebeuren werd een ode aan de Vriendschap! Ik voelde me – nu nog – omringd en gedragen door veel liefdevolle mensen. Aangezien het kleine aantal Kleine Zusters moeten we helaas onze aanwezigheid in Amsterdam  per 30.01.2023 beëindigen, want ik ben de laatste Kleine Zuster in Nederland.

Afscheid nemen doet pijn en toch – als we van elkaar houden – moeten we ook elkaar leren loslaten. Dat probeer ik nu te doen… met pijn in mijn hart, maar ook met grote dankbaarheid. Met een traan en  een glimlach. Eind mei 2022 hadden sommigen van jullie – bij het feest van de heiligverklaring van Charles de Foucauld – al iets van ‘voltooiing’ geproefd. Hetzelfde gevoel kreeg ik tijdens de afscheidsviering van Andrée-Julienne: “Het is voltooid. De cirkel is rond!” of “Als de graankorrel die in de aarde valt niet sterft blijft hij alleen, als hij sterft brengt hij veel vruchten voort.” (Joh. 12 ,24).

Wat gaat er met mij gebeuren? Begin februari 2023 ga ik naar mijn familie in Zwitserland om uit te rusten. Daarna begin ik aan een lange sabbatperiode, eerst met drie maanden in de oecumenische zustergemeenschap van Grandchamp (ook in Zwitserland). Verder weet ik het nog niet. Ik verlang ernaar alles wat er gebeurd is de laatste maanden/jaren te laten bezinken en mij innerlijk open te stellen voor een onbekende toekomst.

Jullie allen wens ik Gods zegen toe in het proces van het  samenwerkingsverband Clara & Franciscus. De eucharistieviering van zaterdag 8 januari 2023 was voor mij de laatste eucharistie op IJburg en 15 januari de laatste oecumenische viering. Kostbare momenten die ik in mijn hart koester.

Laten we alle goede herinneringen blijven koesteren.

Mauricia, Kleine Zuster van Jezus