Herdenkingshoek aan pastor Leo op deze website

Beste bezoeker van deze website,

Als parochie treuren wij erg om het verlies van pastor Leo Nederstigt. Misschien geldt dat ook voor jou en wil jij je daarom uiten. Dat kan!

Door een mail te sturen naar abgparochie@gmail.com onder vermelding herdenkingshoek nemen wij hieronder uw bericht met datum zonder uw persoonlijke afzendergegevens op.

Bijdragen:

Gedenkteksten in De Nieuwe Stad (Bijlmer):

Pastor Leo Nederstigt

U rust nu, in handen van Onze Lieve Heer.
U hebt zóveel goeds achtergelaten in de mensen, die u kennen. Dank daarvoor!
Bid voor de kerk!

Gecondoleerd alle parochianen en pastores van de Clara en Franciscus.
R.I.P.

 • Rust zacht.
 • Rust zacht en bedankt.
 • God blijft U bewaren, in de hemel
 • Mag je Ziel rust met onze God. Amen.
 • Moge Uw Ziel rusten in vrede.
 • Moge de Heer U in zijn koninkrijk met liefde ontvangen! Rust zacht!!
 • Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust en eeuwige licht. Verlichte hem. Pastoor Leo, Vaarwel.
 • Heer geeft zijn ziel de eeuwige rust. Alma.
 • Moge de Heer u eeuwige rust schenken en u opnemen in Zijn koninkrijk. Rust zacht. Züleika en kinderen
 • Rust zacht namens Rudi
 • Rest in Peace. Loving Pastor.

30 mei 2018

Namens mijn zus , To Blankendaal, die helaas wegens ziekte niet zelf kan reageren, wil ik mijn dank uitspreken namens haar
voor de prettige samenwerking die ze had met Leo en alle steun die ze van hem mocht ontvangen in de jaren die ze met hem heeft gewerkt.
De band met hem is altijd gebleven.

Leo rust in vrede

zr. Angelina Blankendaal

28 mei 2018

Leo heb ik vooral leren kennen toen hij regioleider was in A’dam Oud-West. Hij was een bedachtzaam mens, die veel kon zeggen met weinig woorden. Een opmerking is me bijgebleven: ‘We moeten mensen voorbereiden op de kerk die komen gaat.’ Iets van die toekomst  heeft Leo in zijn werk als pastor en als gelovig mens weten te realiseren. Leo, bedankt en rust zacht.

Guido Smit

28 mei

Hij had het vaak over pastor Leo………
Mijn, in november, plotseling overleden broer Martin.
Met veel waardering en warmte sprak hij altijd over hem.
Uit deze verhalen kwam Pastor Leo  op mij over als een lieve man, met veel mensenkennis, begrip en inlevingsvermogen die geen onderscheid maakte.
Een herder voor ál zijn schapen !!
Vanaf zijn ziekbed hoopte hij dat het afscheid van Martin mooi werd geregeld.
Martin zou verdrietig geweest zijn om zijn heengaan.
Dank je wel Pastor Leo, rust zacht

Anneke Stevens

27 mei

Een van de voorbeden van vandaag, in de zondagsviering 27 mei, in de AnnaBon:
Met Pinksteren is ons een helper gezonden: de Heilige Geest.
Het vuur van de heilige geest is over ons gekomen.
En vandaag is de eerste zondag na Pinksteren dat Leo niet meer onder ons is.
Lichamelijk dan.
In de geest is zijn gedachtengoed nog steeds bij ons.
Als priester sprak God dóór hem.
Laat ons bidden voor onze kerkgemeenschap dat de mensen in de geest verbonden blijven met elkaar en
met hart en ziel DAAD- werkelijk er voor elkaar mogen zijn.Lector

26 mei

Dag allemaal,

Gisteren stond deze advertentie in dagblad Trouw.

Iemand schreef iets over Leo en dat vond ik erg mooi verwoord:

“Moge zijn ziel rusten in volmaakte vrede. Leo was een bijzonder mens….zeer geliefd bij velen. Gods tuin moet prachtig zijn…hij plukt de mooiste bloemen”

Groet, Ellen

26 mei

Vader,

Ik verlaat mij op U,
doe met mij wat Gij goedvindt.

Wat Gij ook met mij doen wilt,
ik dank U.

Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik,
als Uw wil maar geschiedt in mij,
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn leven in uw handen,
Ik geef mij aan U, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een noodzaak
van liefde is mij te geven,
mijn zonder voorbehoud op U te verlaten,
met een oneindig vertrouwen:
want Gij zijn mijn Vader.

Gebed van overgave van Charles de Foucauld (kan ook worden gezongen)

26 mei

Hij gaf een huis en thuis aan mensen. Gaf les aan de 2 jarige Vorming- en Toerustingscursus van het Dekenaat. Leerde ons met een ruim hart, vluchtelingen nabij te zijn, kookte voor Br. Avellinus, werd pastoor van de ABG toen zijn voorganger Joop Stam deken werd van Amsterdam. Gaf je veel ruimte. Hij was er bij de uitvaart van Jeroen de Jong. Hij ging voor in de uitvaart van Broeder Avellinus. Hij ging met de parochianen naar OLV ter Nood. Hij was chauffeur in het busje met Mgr. Punt om hem de Oostelijke eilanden om de plek van zijn parochianen te laten zien. Hij stelde Maurits aan. En zo kan ik nog uren doorgaan. Als ik Rembrandts verloren zoon zie zal ik hem horen uitleggen over de dolk van de zoon die hij met zich meedraagt. Gecondoleerd liefs Constance de Ronde. RIP

In een volgend bericht zal ik een spreuk overnemen en plaatsen van Paus Franciscus waarvan ik denk dat deze bij hem past.

parochiaan ABG Constance de Ronde, pw

25 mei

Rust in Vrede, lieve pastor Leo.
Dank voor al het Goede Werk dat u heeft gedaan,

Liefs,

Palmira.
Dochter Norine Hunsel

Vereniging AANEEN.
De vereniging die diverse sociale projecten in Nederland en Suriname ondersteunt.
Dankzij uw hulp.

Vriendelijk groetend,

AANEEN
M: info@verenigingaaneen.nl
W: www.verenigingaaneen.nl

Vereniging  AANEEN
Opgericht: 4 mei 1990

Adres:
Gorontalostraat 21
1095 TM Amsterdam
T: 0611462022

24 mei

Wij rouwen om het overlijden van pastor Leo Nederstigt.
We koesteren dierbare herinneringen aan de contacten met hem en de manier waarop hij er voor de mensen was.
Rust in vrede, Leo.

Mevrouw W.M.Kramer – Van Woerkom en zonen

24 mei

Pastor Leo,

Dank voor de aandacht en kracht die U gaf aan mij en mijn familie. Ook toen mijn ouders overleden.
Dank voor alle woorden en daden. Dank voor wie U was.
Rust zacht en in vrede.

Voor alle familie en nabestaanden…put kracht uit bij mekaar en wees er voor elkaar in deze zware tijden.

Haidy Jolanda Pawiroredjo
Dochter van Irene en Latjim Pawiroredjo
Nichtje van Jetty Mangal – Dayala

24 mei

Hallo, lieve mensen!

Hierbij een bijdragen van Andrée-Julienne, kleine zuster van Jezus,

met een hartelijke groet van ons allemaal.

Mauricia

Van Andrée-Julienne, Kleine Zuster van Jezus op IJburg:“Leo heb ik leren kennen toen hij theologie begon te studeren. Dus ongeveer 50 jaar geleden! Wij hebben altijd contact gehouden… en we vonden het fijn elkaar te plagen.

Toen we nog in de Jordaan woonden vroeg Leo ons of we niet naar IJburg wilden verhuizen… Hij daagde ons uit: “Is Charles de Foucauld niet naar de uiterste hoek van de woestijn gegaan om daar mensen nabij te zijn?” Zijn oproep heeft ons in beweging gezet en in 2013 zijn we gegaan.

Leo kwam elke maand bij ons om de eucharistie te vieren. De laatste keer – op 30 januari 2018 – was het voor ons duidelijk dat Leo voortaan niet meer zou kunnen komen. Het werd een ontroerende viering, een soort ‘afscheidsviering’.

We hebben Leo in het hospice regelmatig bezocht. Het was elke keer heel bijzonder. Ik voelde dat we een sterke band hadden met elkaar. De laatste keer hebben Mauricia en ik heel zachtjes ‘het gebed van overgave’ van Charles de Foucauld gezongen: “Vader, ik verlaat mij op U” en zijn hand vastgehouden.

Leo, ik zal je nooit vergeten! Als gemeenschap zijn we jou heel dankbaar dat je ons naar IJburg ‘gelokt’ hebt! Rond deze dagen krijgen we veel lieve woorden van meeleven vanuit de protestante gemeente van de Binnenwaai (kerk op IJburg). Ook hier was Leo geliefd!”

23 mei

Beste Parochie,

Het overlijden van Pastoor Leo Nederstigt, houd mij vandaag bezig, ik ben hem dankbaar voor de momenten dat hij er voor onze familie was. De inzegening van ons huis, de doopvieringen van onze dochters, tijdens het sterfbed en begrafenis van mijn vader, en talloze andere momenten dat hij er voor ons was.
Een heel dierbaar, warm en oprecht mens is heengegaan. Herinneringen en nog eens herinneringen.Wij zijn Leo vooral heel erg dankbaar over de wijze waarop hij mijn vader Jan van den Emster heeft begeleid tijdens zijn sterfbed, en daarna zijn begrafenis heeft geleid.

” Voor Leo:

Het is hectisch,
Mensen lopen de kamer in en uit
In het midden van deze hectiek lig jij 
Ik voel je aanwezigheid en toch besef ik dat dit het moment is dat we 
Ieder een andere weg gaan bewandelen, 
Iedere vezel in mijn lijf verzet zich tegen die gedachte, 
Ik houd je hand stevig vast, masseer je koude voeten, alles om maar bij je te zijn
Het moment is aangebroken maar nog steeds kan ik het niet aanvaarden
En dan is Pastoor Leo daar, in al zijn eenvoud en oprechtheid neemt hij me even apart, naar de gang 
als een klein meisje sta ik daar, ik luister
liefdevol kijkt hij mij aan en stelt de vraag:
Wat moet er gebeuren dat jij je vader laat gaan, Monique? 
Ik schrik, want daar gaat het in essentie om,
Loslaten van wat eens je allerliefste vader was
De man waarop ik altijd kon rekenen,
Ik snik, en knik, meer kan ik niet zeggen
De boodschap is aangekomen, 
Niemand anders had het gekund, 
Ik ga weer naar binnen en samen met Pastoor Leo 
breekt nu echt het laatste moment aan.
Ik zie je langzaam wegglijden 
Serene stilte, berusting, liefde straal je uit,
Ik kan je eindelijk laten gaan mijn allerliefste papa.”

Mijn vader is Jan van den Emster, overleden 10 maart 2014.

Met hartelijke groet,

Monique van den Emster

23 mei

Als ooit iemand het verdiend heeft om door engelen naar het paradijs te worden begeleid, dan is het pastor Leo. Hij heeft het koninkrijk van God soms een beetje zichtbaar gemaakt in Amsterdam Oost. Hij is ten volle mens geweest. Het is een zegen hem gekend te gebben.

Hartelijke groet,

Marijke

23 mei

Diep in de akker van ieders wezen
ligt een schat verborgen
zoek en je vindt
God zelf inwonend tastbaar nabij
de bron van geluk
ontspringt er in hem
Wie durft te ruimen in eigen ziel
zal de vonk eens vinden onder de as
weldoende warmte
sprankelend licht een vuurzee van hoop
herovert het hart
Dan worden mensen wijd als de wereld
Nemen in hun handen alles wat leeft
Niets kan hen stuiten
Niets de dood niet
Want God heeft in hem zijn toekomst geprent

(Pater Begheijn)

Lieve Pastor Leo
Bedankt voor wie u was ,daadwerkelijk een echte herder tussen de mensen.

Rust zacht
en dat de engelen U mogen begeleiden naar het Paradijs

Thijsje Clara van de Rest

23 mei

Lieve pastor Leo,

Een mensenmens, stond altijd klaar voor anderen. Gevochten tot het laatste moment. Een ongelijke strijd, onze lieve heer heeft u bevrijd. Wij gaan u vreselijk missen, maar ik weet dat u een mooie plek krijgt. Lieve pastor, bedankt voor alle mooie diensten in de Anna Bon. Voor alle gesprekken en voor alle troost. Ook veel sterkte aan de familie.

Veel liefs,

Lydia, Chairelee en Aiden