Hildegard von Bingen-middag in de Hofkerk

Het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus organiseert rond de sterfdag van Hildegard von Bingen in 1179 op 14 september 2024 een themabijeenkomst over haar leven, visioenen en muziek.

Voor wie?
Voor een ieder die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar deze breed getalenteerde vrouw: Hildegard von Bingen.

Hildegard von Bingen (1098-1179), abdis, mystica en componiste, is een van meest opmerkelijke vrouwen in het Middeleeuwse West-Europa. Haar veelzijdige talent is uitzonderlijk. Jarenlang gaf zij als abdis leiding aan een klooster van Benedictinessen, dat zij zelf had gesticht op de Rupertberg bij Bingen.
Zij ontving visioenen die zij op schrift stelde. Zij correspondeerde met de grote persoonlijkheden van haar tijd, onder wie Bernardus van Clairvaux en keizer Barbarossa en nam in haar brieven geen blad voor de mond.
In een heel eigen stijl en met zeer persoonlijke spirituele inhoud componeerde zij muziek die nog steeds mensen kan raken.

Over de inleiders
Dr. Kitty Bouwman is theologe met veel aandacht voor mystiek en is werkzaam als geestelijk begeleider. Zij bestudeert de vrouwelijke gestaltes Caritas en Wijsheid in de werken in Hildegard van Bingen, en is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en het Ruusbroecgenootschap in Vlaanderen.

Vrouwenschola “Jubilemus Domino” o.l.v. Catharina Bonsel is één van de koren van de Martelaren van Gorcumparochie. Dit koor zingt in de liturgie klassieke, m.n. Latijns talige kerkmuziek, onder andere Gregoriaans, de oudste, eenstemmige gezangen binnen de Romeinse liturgische traditie. Binnen dit genre nemen de prachtige liederen van Hildegard von Bingen een speciale plaats in. De schola zal enkele liederen ten gehore brengen.

Programma op 14 september
Op deze bijeenkomst maken we nader kennis met deze veelzijdige begaafde vrouw.
Dr. Kitty Bouwman geeft een inleiding op haar leven, werken, liederen en spiritualiteit. We staan stil bij een visioen en luisteren naar fragmenten uit enkele brieven van Hildegard. De Hildegard-middag wordt omlijst door liederen die door haar zijn gecomponeerd.

De middag wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.
De middag begint om 14.30 uur in de Hofkerk, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam (inloop vanaf 14.00 uur). Aan de middag zijn geen kosten verbonden, wel stellen wij een bijdrage in de kosten (contant of via QR code) erg op prijs.
Na afloop om ca. 16.30 uur is er een afsluitend drankje en voor wie dat wenst een eenvoudige maaltijd.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze bijzondere middag? Graag opgeven via hofkerk@ziggo.nl.
Als u ook aan de maaltijd wilt deelnemen, wilt u dat dan bij uw opgave vermelden? Voor de maaltijd rekenen wij een kostendekkende bijdrage van € 7,50. (ter plaatse te voldoen via QR-code of contant).