Historie

Geschiedenis Bonifatiuskerk 1882-1982

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de St.-Bonifatius-parochie is in 1982 is een gedenkboekje samengesteld. Aan de parochianen werd gevraagd hun herinneringen op schrift te stellen, en de resultaten zijn aangevuld met archiefmateriaal, aangedragen door de heer J. Lam, toenmalig secretaris van het kerkbestuur.  Het boekje is destijds in een oplage van ruim 1.000 exemplaren gedrukt, en geheel uitverkocht.

Met de huidige techniek is het nu mogelijk dat een nog grotere kring geïnteresseerden kennis kan nemen van de beschrijving van een eeuw parochie-geschiedenis. Veel leesplezier toegewenst! 

Glossy honderd jaar Gerardus Majellakerk 1914-2014