Huiszegening

Het is een oude en mooie gewoonte om het huis te laten inzegenen, wanneer men het voor het eerst betrekt of wanneer er iets bijzonders heeft plaats gevonden.

U kunt daarvoor één van de pastores bellen. De viering duurt ongeveer een kwartier.