Hulp aan Beirut in Libanon

Op 4 augustus ontplofte in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut 2.750 ton opgeslagen ammonium-nitraat. De explosies waren verschrikkelijk.

Er zijn vele slachtoffers: doden en gewonden. Duizenden huizen zijn kapot. Zeer veel mensen zijn dakloos en getraumatiseerd. Het geld was al 80%-90% in waarde gedaald. De coronacrisis is er groot. De ziekenhuizen, die nu ook getroffen zijn door de explosies, kunnen alles nauwelijks aan.

De regering is corrupt en trad na felle demonstraties direct op 10 augustus af. De solidariteit onder de burgers is groot.

Men wil voorkomen dat er weer – zoals van 1975-1989 – een burgeroorlog uitbreekt.

Minister Sigrid Kaag werkte eerder 2013-2017 namens de VN in Syrië en Libanon. Zij onderhield met het oog op de vrede goede relaties met alle religieuze leiders: van moslims (60%) en van christenen (40%) in Libanon.

Naar schattingen wonen er ruim 6 miljoen mensen in Libanon. Er verblijven door de oorlog in Syrië zo’n 1½ miljoen vluchtelingen.

Onze zusterlocatie, de Martelaren van Gorcum, heeft sinds december 2016 contact met het vluchtelingen-kamp ‘Bukra Ahla’. Ari van Buuren ging toen op bezoek in Libanon en was gevraagd er een naaimachine te bezorgen.

Sindsdien steunde de MvG de school van Bukra Ahla, waarvoor zij elk jaar een sponsorloop houden. Dit jaar zou deze op 18 april zijn, maar door de coronacrisis kon dat niet doorgaan. ‘Bukra Ahla’ is gelukkig gespaard gebleven: het ligt niet in het rampgebied.

Meteen is op 9 augustus gestart met een actie voor hulp aan burgerinitiatieven in Beirut. De stand op 18 augustus was € 3.806.

Giften blijven welkom. U kunt een gift of donatie overmaken op de bankrekening van het MvG-Kerkbestuur o.v.v. Hulp Beirut:

RK Kerkbestuur Parochie HH Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam; IBAN NL13 INGB 0000 1225 88