Iedereen onder Dak (logeeradres vluchtelingen)

Werkwijze van de organisatie ‘Iedereen onder Dak’

Onze doelgroep

De organisatie ‘Iedereen onder Dak’ zoekt tijdelijke logeerplekken voor alleenstaande vluchtelingen, mannen en vrouwen,  die nog in procedure zijn voor een verblijfsstatus. Deze mensen hebben tijd nodig om aan hun procedure te werken of aan hun terugkeer, als de procedure zinloos is. Vaak is er tijd nodig om een beslissing tussen deze twee opties te nemen. Iedereen die in Nederland (nog) geen verblijfsstatus heeft, heeft geen recht op sociale voorzieningen (bijv. een uitkering) of werk. Diegenen onder hen zonder eigen sociaal netwerk  worden opgevangen in Nederlandse gemeentes  met behulp van projecten zoals Inlia (www.Inlia.nl) in Groningen of Toevlucht (www.toevluchtutrecht.nl) in Utrecht

Wachtlijsten

De opvang kampt overal in het land met wachtlijsten omdat de Nederlandse regering de bed-bad-broodregeling vanwege de politieke gevoeligheid nog steeds niet heeft geregeld en de betaling ervan bij de gemeentes heeft gelegd. De wachttijd voor bed-bad-broodopvang ligt tussen de twee weken en de vijf maanden. In die tussentijd staat een aantal vluchtelingen zonder netwerk op straat. Zonder toegang en recht op reguliere hulpverlening is de straat zeer gevaarlijk voor deze kwetsbare mannen en vrouwen.

Ons werk

Wij zoeken geschikte logeeradressen voor alleenstaande mannen of vrouwen bij particulieren, voor minimaal 2  weken tot maximaal 3 maanden. Wij werken nauw samen met de sociaal-juridische hulpverleningsinstantie van de betreffende vluchteling. Bijvoorbeeld met Stil (www.stil-utrecht.nl) Wij zorgen voor de noodzakelijke  sociale begeleiding van zowel het logeeradres als de vluchteling(e).

Wat het gastadres wenst

Het gastadres kan zelf bepalen hoe lang iemand er kan logeren. Het gastadres kan aangeven of het een man of een vrouw als logé wil en eventueel ook een voorkeur uitspreken voor een bevolkingsgroep, taal of religie.  Het gastadres kan afspraken maken op het gebied van privacy, bezoek, wel of niet samen eten en andere belangrijke aandachtspunten voor het logeeradres.  Dit wordt allemaal besproken in het kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

‘Iedereen onder Dak’ komt met elk potentieel logeeradres kennismaken.  In het kennismakingsgesprek wordt meer informatie gegeven over de doelgroep en over datgene wat geboden wordt door de sociaal-juridische instantie die de vluchteling begeleidt (zoals Stil). Tevens wordt er gekeken of er nog iets nodig is om de opvang beter mogelijk te maken, zoals beddengoed of meubels. ‘Iedereen onder Dak’ kan helpen om dit te regelen. Alle vragen zullen wij zo goed mogelijk beantwoorden.

Proefperiode

Met het logeeradres wordt een proefperiode afgesproken. Deze proefperiode kan enkele dagen, een week of twee weken zijn. ‘Iedereen onder Dak’ houdt ook na de proefperiode  gedurende de logeertijd regelmatig contact met het gastadres en de vluchteling.

Opvang beëindigen

‘Iedereen onder Dak’ komt de vluchteling(e) brengen bij het logeeradres en ook ophalen op een tijd die geschikt is voor het gastadres. Opvang kan per direct beëindigd worden als er sprake is van geweld, diefstal, seksisme of racisme. In zo’n geval kan ‘Iedereen onder Dak’ geen vervolgoplossing garanderen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de vluchteling en vervolgens bij allerlei partijen, waaronder de Nederlandse regering. Meer kan ‘Iedereen onder Dak’ nu eenmaal niet doen.

Contactgegevens Iedereen onder Dak

Geef je op voor een kennismakingsgesprek. Bel Caspar Becx 06- 499 499 26 of mail voor een afspraak: c.becx@dwrjuristen.nl  Namens  ‘Iedereen onder Dak’ zeer bedankt!

Met vriendelijke groet,

“Iedereen onder Dak”:

Caspar Becx , Witte Raafjuristen Utrecht

Erica Besselink, Witte Raafjuristen Utrecht

Marieke Sillevis Smitt, Predikante voor en met ongedocumenteerden Diaconie PG Utrecht