In Memoriam door Joop Goes, stadsmonnik op maandag 28 mei in de AnnaBon

In memoriam Leo Nederstigt

 Gebeds- en bezinnings-groep Anna/Bonifatiuskerk-Amsterdam-Oost

Leo, zou naast pastor, zielzorger, maatschappelijk werker, met name zich bekommerend om mensen onder aan de maatschappelijk ladder, ook monnik geweest kunnen zijn en misschien was hij dat ook wel. Regelmatig bezocht Leo de abdij van Egmond en het Lioba klooster voor bezinning.

Is het daarom dat Martijn Lindt en Joop Goes, als stadsmonniken, bij pastor Leo een luisterend oor vonden? Het initiatief, ontstaan in de

St. Nicolaaskerk t.o. het Centraal Station, werd  mede door Leo voortgezet vanaf 2002. Eerst in IJburg en vanaf 2004 hier in de Oosterparkstraat.

Tien jaar lang, elke week, kookte Leo voor ons drieën aan de Roomtuintjes waar hij woonde en bespraken we onder het eten wat ons bezig hield.

Pastor Leo heeft in 2016 om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van onze groep en heeft pater Marianus bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Elke donderdagavond zullen wij de vieringen voortzetten. Momenten van stilte, vespergezangen, Eucharistie en ter afsluiting een geloofs-/bezinnings-gesprek.

Nu in deze Avondwake, in “zijn”  Anna/Bonifatiuskerk willen wij Leo bijzonder gedenken. En wij doen dit met een lied uit de Vespers die elke week wordt gezongen: “Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God”.

Wij vragen u na het zingen van dit lied ruimte, om in de stilte van dat moment, Leo te gedenken en bidden voor hem om ‘rust en vrede bij God.

Joop Goes, stadsmonnik