In Memoriam Joop Stam

Op 4 mei jl. ontvingen wij het droevige bericht dat pastor Joop Stam die nacht op 87 jarige leeftijd is overleden. 

Op 13 mei is hij vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas uitgeleide gedaan en bijgezet in het priestergraf op het kerkhof St. Barbara aan de Spaarndammerdijk.

Zijn gezondheid was de laatste jaren al heel broos en kwetsbaar. Zijn hart verkeerde in een slechte conditie. Dat beperkte zijn mobiliteit. Hij kon niet alles meer doen wat hij graag wilde. Dat was moeilijk voor hem. Toch kwam zijn overlijden vrij onverwacht. 

Pastor Stam heeft gedurende 15 jaar (1982- 1997) leiding mogen geven aan de ABG gemeenschap. En hoe!  Hij deed dat met veel warmte en bezieling. Hij heeft mensen weten te inspireren en het beste in mensen naar boven gehaald. Lektoren en andere vrijwilligers heeft hij gevormd en toegerust voor hun taak. 

Pastor Stam liet zich niet voorstaan op zijn priesterschap. Hij was één van ons. In zijn ogen was iedereen een belangrijke schakel en daarmee drager van onze geloofsgemeenschap. Hij wilde samen kerk zijn. 

Hij was bescheiden, zorgzaam en zeer betrokken bij wat mensen meemaakten. Voor iedereen had hij een luisterend oor. Een echte pastor was hij. Op zeer gelovige wijze inspireerde hij mensen en getuigde hij van de liefde van God.

Onder zijn leiding is de bestuurlijke fusie tot stand gekomen van de Anna, Bonifatius en Gerardus Majellaparochie en is de overgang van de grote Gerarduskerk aan het Ambonplein naar de nieuwe kerk aan de Zeeburgerdijk gerealiseerd. Met grote fijngevoeligheid en zorgvuldigheid heeft hij deze moeilijke processen ook pastoraal begeleid. Hij heeft met zijn innemende persoonlijkheid, zijn mensenkennis en het gelovig duiden van de situatie een breed draagvlak weten te creëren voor deze ingrijpende veranderingen.

Zijn hele leven heeft in dienst gestaan van de Kerk. Vorig jaar mei hebben we nog zijn 60 jarig priesterschap kunnen vieren.

Zijn priesterschap zag hij als een gave van God. Het is immers de Heer zelf die ons leidt met zorg en liefdevolle aandacht.

Bij gelegenheid van dit priesterjubileum hebben wij gelukkig nog uiting kunnen geven aan onze grote dankbaarheid en onze waardering uit kunnen spreken voor zijn verdiensten jegens onze gemeenschap.  

Zijn overlijden komt bij velen hard aan. Niet alleen binnen de ABG. 

In heel onze regio was hij een bekende. Hij heeft tal van lezingen gehouden en heeft in de verschillende kerken in vieringen en daarbuiten mensen geïnspireerd. 

Gedurende enkele jaren was hij zelfs waarnemend pastoor van de H. Martelaren en administrator van de Urbanus in Duivendrecht.

In het hele Bisdom is met droefheid gereageerd op zijn overlijden. Hij heeft in het Bisdom immers tal van functies bekleed. Zo werd pastor Joop Stam na het vertrek uit de ABG deken van Amsterdam. In deze functie had hij op een andere wijze veel bemoeienis met onze regio. Hij was voor velen een belangrijk raadsman.

Pastor Stam was jarenlang Proost van het Kathedraal Kapittel van het Bisdom, lid van de priesterraad en betrokken bij de priesteropleiding. Hij was ook sterk verbonden met de gemeenschap van Sant’ Egidio in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein.

Zijn overlijden roept veel reacties op.

De emeritus-abt van de St. Adelbertabdij te Egmond, Gerard Matthijsen, typeert pastor Joop Stam als “ een priester uit duizend, een priester voor tienduizend en een mens voor iedereen”.

Onze bisschop, Mgr. J. Hendriks, noemt hem “ een pastorale priester, die de menselijkheid wel eens het achtste sacrament noemde. Die grote menselijkheid, altijd verbonden met een diep geloof, straalde hij uit in zijn contacten”.

We verliezen in pastor Stam een hartelijke, meelevende en inspirerende pastor. Een echte herder. Een boegbeeld van een menselijke kerk.

Moge pastor Joop Stam leven in de nabijheid van onze goede God. Moge hij rusten in vrede.

Op ‘Nicolaas TV’ , het kanaal van de Basiliek is nog een prachtig portret van pastor Joop Stam terug te zien. Het is een interview van ongeveer 45 minuten van Eric Fennis met pastor Joop Stam bij gelegenheid van zijn 60-jarig priesterfeest vorig jaar. Zeer de moeite waard.

Het geeft een mooi beeld van zijn priesterjaren en de ontwikkelingen in de kerk, en wat het persoonlijk met hem heeft gedaan.

Ga naar You Tube. Typ in het zoekprogramma (de kleine loep rechts boven) ‘ Nicolaas tv’ in en scrol naar beneden tot u het interview ziet. Op dezelfde homepage is ook nog de avondwake en de uitvaart terug te zien.

Ben Dieker