In Memoriam Leo in Gerardus op 27 mei door Ahmed El Mesri

Beste, lieve aanwezigen,

Pastor Leo Nederstigt was een zeer dierbare vriend, voor de gemeenschap hier, voor alle buurtbewoners, voor iedereen om hem heen en voor zeker ook voor mij. Hij zal door ons allemaal zeer gemist worden.

Voor de organisatie Assadaaka Community heeft Leo veel betekent. We hebben jarenlang samengewerkt, in prachtige projecten, zoals de 4 mei herdenking op het Ceramplein. Leo was de drijvende kracht achter de ontwikkeling tot een herdenking waar de hele buurt bij betrokken was. Samen hebben we de schouders eronder gezet. Van misschien 14 mensen komen er nu jaarlijks honderden mensen, van alle achtergronden en religies, om samen te herdenken. Het is maar één voorbeeld van vele projecten, waarbij we de verbinding zochten tussen mensen.

Samen. Saamhorigheid. Naastenliefde. Verbinding. Dat is wat Leo was. Een inspirerende, bevlogen man bij wie naastenliefde altijd voorop stond. Hij zette zich vol overgave in voor de mensen uit de buurt, juist ook voor de meest kwetsbare bewoners. Pastor Leo had de gave om mensen in hun kracht te zetten,  ze het vertrouwen in zichzelf te geven, in anderen en in hun geloof. Op deze manier heeft hij een enorm verschil gemaakt in deze levens van velen. Zijn hart stond altijd open, voor iedereen. Ik ben hier zeer dankbaar voor, ook namens de gehele Assadaaka Community.

De wereld was een mooiere plek door hem, met hem. We zullen hem vreselijk missen.

Ahmed El Mesri, Assadaaka Community