In Memoriam pastor Leo Nederstigt door Theo Gunsing, parochiaan Anna/Bonifatiusparochie

HERDENKINGSDIENST VOOR ONZE PASTOR LEO NEDERSTIGT OP MAANDAG 28 MEI 2018

Een pastor is volgens Kramers Woordenboek o.a een herder of geestelijk leraar.Zo kun je pastor Leo heel goed typeren: een herder en geestelijk leraar van mensen.Geen mens mocht voor hem verloren gaan in deze wereld met allerlei problemen, gevaren, ziekten en geestelijke nood. Vanuit zijn rotsvast geloof en kracht in God , Jezus, Maria, de heiligen en de Rooms-Katholieke kerk heeft hij zichzelf tot het laatst toe gegeven en weggecijferd  om  de medemens te steunen, troosten en begeleiden in levensvragen. Ondanks zijn slopende ziekte bleef hij dit geïnspireerd vanuit het Christendom doen. Zijn humor en relativeringsvermogen bleven hem tot het laatst vergezellen. Hij heeft mij en velen de weg gewezen naar een  religieuze. vreedzame en pluriforme samenleving, waar geloof , tolerantie , hoop en naastenliefde een sterk fundament zijn.

God heeft zijn herder pastor Leo teruggeroepen naar het Vaderhuis. Zijn voorbeeld is voor ons springlevend!

Moge zijn ziel rusten in vrede!

Theo Gunsing, parochiaan Anna/Bonifatiusparochie