Jaar B, op weg naar Pasen aan de hand van evangelie verhalen

jaar B

OP WEG NAAR PASEN AAN DE HAND VAN DE EVANGELIE VERHALEN
De evangelie verhalen hebben betrekking op de thema’s van het christelijk geloof die we met Pasen vieren.
Het betreffende symbool wordt in de Kijkwoestijn verwerkt.
Na afloop krijgen de kinderen iets mee naar huis om zelf een kijkwoestijntje in te richten of op een andere manier met het betreffende thema om te gaan.

Beproeving in de woestijn
Op de eerste zondag lezen we over de beproeving van Jezus in de woestijn, we doen dat uit het evangelie van Matteüs omdat dat wat uitgebreider is dan dat van Marcus. Bovendien sluit het evangelie van Matteüs nauw aan bij het verhaal van de tocht door de woestijn van het joodse volk volgens de deuteronomische traditie.
Symbool: zand.

Verheerlijking op de berg
Op de tweede zondag lezen we over de verheerlijking van Jezus op de berg.
Symbool: witte steentjes, zij kunnen gebruikt worden om de weg te markeren en de witte kleur herinnert aan het hemelse visioen.

Water – Licht – Leven
Op de derde, vierde en vijfde zondag staan de grote thema’s van Pasen centraal: water, licht en leven.
We lezen dan uit het Johannes-evangelie resp. over:

De vrouw bij de bron die van Jezus levend water krijgt.
Symbool: een kan of flesje met water.

De genezing van de blindgeborene die ècht gaat zien.
Symbool: waxine lichtjes.

Het zaad dat sterven moet om tot nieuw leven te komen.
Symbool: tuinkers-plantjes die uit zaadjes gegroeid zijn.

Intocht in Jeruzalem
Op palmzondag vieren de kinderen de intocht van Jezus door met de palmwijding en processie mee te doen.
Daar horen natuurlijk palmtakjes bij.

Verrijzenis
Bij Pasen horen natuurlijk gele bloemen!