Jaar C, aandacht voor de thema’s, de symboliek in de liturgie

jaar C

DE SYMBOLIEK
Aandacht voor de thema’s die de basis vormen voor de symboliek in de liturgie.

Leven in de woestijn
Eerste zondag: wat betekent leven in de woestijn, hoe doen nomaden dat, wat voor gevaarlijke dieren zijn er enz.

Beklimmen van een berg
Op de tweede zondag willen we ingaan op het beklimmen van een berg: hoe je steeds hoge komt, alles beneden steeds kleiner wordt, maar dat je veel meer overzicht en uitzicht krijgt. De triomf van het bereiken van de top. Het afdalen, dat vaak moeilijker en zwaarder is dan het beklimmen. En de terugkeer naar het gewone leven (maar de herinnering blijft!).

Water
Op de derde zondag: water ophalen uit een put (bijvoorbeeld uit een hoge glazen vaas waterputten met een heel klein emmertje aan een touw).

Licht
Op de vierde zondag: blindemannetje spelen, en blij zijn om daarna het licht weer te zien.

Leven
Op de vijfde zondag: van dood naar leven, ontwaken en groeien (pantomime of dansje).

Palmzondag
Op palmzondag napraten over de palmprocessie en een tekening inkleuren over de intocht van Jezus in Jeruzalem.