Kerkbalans 2017

Beste parochianen,

Vanwege de Actie Kerkbalans heb ik, zoals gebruikelijk, een beknopt overzicht bijgesloten van de inkomsten en uitgaven van de parochie in het afgelopen jaar. De resultaten van jaar 2015 heb ik ook bijgesloten, evenals de begrotingen voor 2016 en 2017.

De kosten aan het gebouw van de Anna Bonifatius zijn in 2016 fors geweest, nog iets hoger dan vorig jaar. Dat komt door de werkzaamheden vanwege de bouw van het convent voor de Missiezusters, Dienaressen van de heilige Geest, op de eerste verdieping van het pand. De kosten bleken veel hoger te zijn dan begroot, omdat de Annabon een oud gebouw is dat eigenlijk nooit een grondige renovatie heeft gekend. Het heeft daardoor veel charmes, maar als er eenmaal met wegbreken wordt begonnen, moet er veel meer vervangen worden dan in eerste instantie was gedacht en begroot.

De personele kosten blijven aan de hoge kant. Omdat we een unie zijn geworden, zijn we mede verantwoordelijk voor de kosten van de diakens, en die zijn duurder dan priesters.

Het mooiste resultaat vind ik de post “Bijdragen parochianen”. Vorig jaar had u al €7000 meer gegeven dan het jaar daarvoor, en dit geeft u weer ruim €5000 meer geld. Dat is een behoorlijke prestatie. Namens de parochie wil ik daarvoor mijn dank en waardering uitspreken. In de meeste parochies dalen de inkomsten tegenwoordig.

De inkomsten uit vermogen zijn €30.000. Dat is €20.000 meer dan vorig jaar. Het was toen ook tamelijk weinig. In de huidige tijd van lage rentes is een opbrengst van €30.000 redelijk, maar het is niet zoveel. En dat betekent dat we interen op het vermogen, en wel met maar liefst €72.810,20. Gelukkig hebben we flink wat vermogen, maar dat is eindig. Volgens de begroting hebben we dit jaar een verlies van €42.000. Als zich dat elk jaar zou voordoen, zouden we over zo’n 22 jaar failliet zijn. Maar de toekomst is onvoorspelbaar, en dat geldt niet alleen voor de inkomsten uit vermogen maar ook voor de personele lasten en de kosten van de gebouwen.

U kunt giften aan de parochie aftrekken van de inkomstenbelasting als ze meer zijn dan 1% van het belastbaar inkomen. Dan moet u dus tamelijk veel geven. U kunt ook een overeenkomst sluiten met de parochie dat u gedurende 5 jaar elk jaar een bepaald bedrag zult overmaken. In dat geval is er geen minimum, zodat u elk bedrag kunt aftrekken, maar wel gedurende tenminste 5 jaar. Mocht u dit laatste willen doen, dan moet u met mij contact opnemen.

Namens het bestuur wil ik u op voorhand danken voor uw giften.

 

Vrede en alle goeds,

 

Peter Commandeur, penningmeester

 

Tel: 020-6390497

e-mail: commandeur.advies@hetnet.nl

ANBI-publicatie