Kerst-nieuwsbrief zondag 25 december 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 25 december 2022         Kerstmis- Geboorte van de Heer

Kerstgroet 2022

Beste vrijwilligers van de ABG parochiegemeenschap,

Na het coronaprobleem zijn we dit jaar meteen in de Oekraïense oorlog en de energiecrisis beland. Door deze moeilijke situatie zijn onze levensmiddelen en energie duurder geworden. Er zijn mensen in onze samenleving die hierdoor hun maandelijkse energierekening niet meer kunnen betalen. Door deze crisis zijn er veel mensen in onze samenleving in armoede terecht gekomen. Wij zijn solidair met hen en met de mensen in  Oekraïne, die momenteel in een miserabele situatie moeten leven en met de vele Oekraïners die gevlucht zijn naar andere landen, ook naar Nederland. In ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus zijn er parochianen die Oekraïense vluchtelingen in hun eigen huis opgenomen hebben. Ook in de woonruimte boven de kerkzaal van de AnnaBonkerk worden drie vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Met deze actie kunnen we als Kerk aan de wereld laten zien dat we altijd solidair zijn met mensen in nood.

Als ABG parochiegemeenschap organiseerden we dit jaar de synodale Kerk bijeenkomsten, twee keer een gezamenlijke viering, vierden wij gezamenlijk het 40 jarig bestaan van de nieuwe AnnaBon en het 30 jarig bestaan van de nieuwe Gerardus Majella en één keer een parochiedag. De laatste vier activiteiten hebben we als ABG parochie gedaan in het kader van op weggaan van twee gemeenschappen naar één nieuwe gemeenschap. Via deze gezamenlijke activiteiten willen we elkaar leren kennen, in verbondenheid met elkaar en ieders mening horen over hoe we samen verder gaan naar de nieuwe toekomst toe. Dit proces moeten we samen verder voortzetten totdat we onze droom over de nieuwe gemeenschap gerealiseerd hebben.

Ook onze ABG parochiegemeenschap geeft aan alle parochianen spirituele ondersteuning door de dagelijkse en zondagse vieringen, door de Laudato Si  bijeenkomsten, door koffie- en geloofsgesprekken bij de lectorenavond en via  telefoongesprekken, door Kiemkracht, Hangmannen, huisbezoek etc. Ook door publicaties via de website, de Kleine Samenspraak en Saamhorig. 

Wij zijn ook blij dat ons Vormselproject in mei van dit jaar werd afgerond. Dit was een samenwerking tussen de ABG, Sint Petrus Banden en Martelaren van Gorcum parochies. Dit alles is mogelijk door de goede medewerking en ondersteuning van alle vrijwilligers van onze gemeenschap. Ik weet dat u allen hard hebt gewerkt om onze parochiegemeenschap te laten blijven functioneren. Bij onze vrijwilligers heb ik duidelijk hun blijheid en enthousiasme gezien om hun taak uit te voeren.

Daarom is het meer dan terecht als wij aan het eind van dit jaar hen opnieuw bedanken voor al hun inzet, hun aanwezigheid en medewerking aan de opbouw van onze parochiegemeenschap. Zonder de passie van onze vrijwilligers kunnen we niet verder gaan met ons parochieleven. In deze onzekere situatie blijven we hopen op uw steun en uw goede medewerking voor onze parochiegemeenschap, ook in het nieuwe jaar 2023. En: nieuwe vrijwilligers, jong en oud, zijn welkom.

Tot slot wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar met de nieuwe energie van ons geloof. Wij zijn samen verder onderweg met Jezus, het Kerstkind.

Namens de pastoraatsgroep en het Locatiebestuur,

Pastoor Marianus Jehandut SVD

Beste mensen,

Bij deze wil ik ieder van jullie bedanken voor jullie kaarten, bloemen en aanwezigheid tijdens het ziek-zijn van Andrée-Julienne, rond haar overlijden, bij de afscheidsvieringen en daarna. Het hele gebeuren werd een ode aan de Vriendschap! Ik voelde me – nu nog – omringd en gedragen door veel liefdevolle mensen. Aangezien het kleine aantal Kleine Zusters moeten we helaas onze aanwezigheid in Amsterdam  per 30.01.2023 beëindigen, want ik ben de laatste Kleine Zuster in Nederland.

Afscheid nemen doet pijn en toch – als we van elkaar houden – moeten we ook elkaar leren loslaten. Dat probeer ik nu te doen… met pijn in mijn hart, maar ook met grote dankbaarheid. Met een traan en  een glimlach. Eind mei 2022 hadden sommigen van jullie – bij het feest van de heiligverklaring van Charles de Foucauld – al iets van ‘voltooiing’ geproefd. Hetzelfde gevoel kreeg ik tijdens de afscheidsviering van Andrée-Julienne: “Het is voltooid. De cirkel is rond!” of “Als de graankorrel die in de aarde valt niet sterft blijft hij alleen, als hij sterft brengt hij veel vruchten voort.” (Joh. 12 ,24). Wat gaat er met mij gebeuren? Begin februari 2023 ga ik naar mijn familie in Zwitserland om uit te rusten. Daarna begin ik aan een lange sabbatperiode, eerst met drie maanden in de oecumenische zustergemeenschap van Grandchamp (ook in Zwitserland). Verder weet ik het nog niet. Ik verlang ernaar alles wat er gebeurd is de laatste maanden/jaren te laten bezinken en mij innerlijk open te stellen voor een onbekende toekomst. Jullie allen wens ik Godszegen toe in het proces van het  samenwerkingsverband Clara & Franciscus. De eucharistieviering van zaterdag 7 januari (17.00) zal voor mij de laatste eucharistie zijn op IJburg. Van harte welkom!

Laten we alle goede herinneringen blijven koesteren.

Mauricia, Kleine Zuster van Jezus

Agenda

Zaterdag24 dec21.30 uurKerstavond Nachtmis, AnnaBon,  P. H. Janssen
Zaterdag24 dec19.00 uurKerstavondmis, Gerardus, P. Marianus m.m.v. de jongeren
Zondag25 dec10.30 uurEerste  Kerstdag Eucharistieviering, AnnaBon, P. E. Owusu
Zondag25 dec10.30 uurEerste  Kerstdag Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus
Maandag26 dec10.30 uurTweede Kerstdag, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus
Maandag26 decTweede Kerstdag, Geen viering in Gerardus
Zaterdag31 decOudejaarsdag Geen Viering in AnnaBon
Zaterdag31 decOudejaarsdag Geen Viering in Gerardus
Zondag1 jan10.30 uurNieuwjaarsdag, Woord en Communieviering,  AnnaBon, Kitty Bouwman
Zondag1 jan10.30 uurNieuwjaarsdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus
Zondag8 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Y. Asa
Zondag8 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Woord en Communieviering, Marga Berkhout

Beste medeparochianen,

Ook dit jaar willen wij de collecte op Eerste Kerstdag bestemmen voor ons PCI, de parochiële caritas instelling. De PCI helpt mensen die in financiële of materiële problemen terecht zijn gekomen en die niet geholpen (kunnen) worden door de bekende instanties. Soms krijgen deze mensen een bescheiden gift, soms krijgen zij een lening. Graag uw bijdrage om ook het komend jaar dit werk weer mogelijk te maken vanuit onze geloofsgemeenschap!

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Gebedsweek voor de eenheid

Op zondag 15 januari zal er in de Elthetokerk, Javastraat 118 A, om 10.00 uur een oecumenische Woord-en Gebedsdienst zijn in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen. Dominee van Laar en pater Marianus gaan voor in deze viering. U bent van harte uitgenodigd!

De Gerardus zal op 15 januari gesloten zijn.

Bestemming collecte 25 december AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB* John Corte AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Henk Brink * Leo Mangelmanus * Overleden familie Stokvis Bruinsma * Sandra Wadre * Jan de Poorter *

Zondag 25 December AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt *  Pastoor Joop Stam *Petuel van Gelder * Ben en Bep erkkamp * Overleden ouders de Haan- Hoogenboom * Dick van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 25 december Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Maecia Abdelgawad- Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest- Elshot * Martin Doest * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare overledenen.

Zalig Kerstmis en voorspoedige Nieuwjaar 2023

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur