Kerstmis

KERSTMIS

Bij Kerstmis horen natuurlijk de os en de ezel bij de kribbe: zij verwijzen naar de profeet Jesaja die zich boos maakt op he volk van God:

“Een os kent zijn eigenaar,
een ezel de krib van zijn meester,
maar de kinderen van God weten van niets!”
(Jes. 1,3)

(Zie ook Franciscus van Assisi: Vermaningen/Wijsheidsspreuken 5,1-2)