Kiemkracht

Kiemkracht is een initiatief van de Missiezusters.
Samen met de Paters SVD van Duivendrecht en diaken Coen van Loon zijn de missiezusters  met een diaconaal  missionair proefproject onder de naam KiemKracht gestart.

Wij beginnen elke week op maandag om 9.30 uur met een ochtendgebed, waarna we koffie drinken en verder gaan met een Bijbelgesprek. We sluiten af rond 12.00 uur met een eenvoudige brunch bestaande uit soep en brood.

Elke dinsdag organiseren we in de benedenzaal van de Annabon een inloop  van 10 – 14 uur waar iedereen welkom is voor een gratis kopje koffie / thee, een gesprek, gezelligheid & ontmoeting met om 12.30 uur een eenvoudige maaltijd van soep en brood. Het is nog maar een klein zaadje en we hopen dat het met de kracht van Gods Geest mag uitgroeien tot een open huis waar iedereen welkom is ongeacht diens achtergrond.Maandelijks nodigen we een groep van 25 vluchtelingen uit voor een verwendag.  Iedereen is hartelijk welkom.

Elke woensdag geeft pastor James Arul van 16.30  tot 17.30 uur Yoga-lessen in de AnnaBon.