Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest

Wij Missiezusters, Melina, Lili en Eustokhia, wonen sinds 2014 op de eerste verdieping van de Anna Bonifatius. Wij voelen ons ondertussen al helemaal thuis in de ABG parochie en proberen i.s.m. de Parochie gemeenschap en de Paters SVD uit Duivendrecht vorm te geven aan onze missie in Amsterdam.

Wie zijn wij?
Wij Missiezusters, horen bij een internationale missionaire congregatie, een groep van ca 3150 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties. Onze zusters leven en werken in 50 landen, onder zeer verschillende levensomstandigheden en vanuit multiculturele leefgemeenschappen. Zo proberen we bij te dragen aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk. We zetten ons in voor mensen in een kwetsbare positie, door geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, scholing en gezondheidszorg.
Wat ons bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en in de dynamiek van de Heilige Geest. Vanuit die kracht leven en proberen we gestalte te geven aan wat onze stichter, de Heilige Arnold Janssen, verwoordde in zijn motto: “Dat de Heilige Drie-ene God leve in onze harten en in de harten van alle mensen”.

Voor meer info zie www.missiezusters.org

kiemkracht team

Wat doen we in Amsterdam?
We zijn betrokken bij verschillende activiteiten in de parochie o.a.
– als gastvrouw, lector, koorlid en gesprekspartner,
– bij geloof- en meditatie avonden, bij huis- en ziekenbezoek
Als vrijwilligster zijn we werkzaam:
– bij het Migrant Moeder en Kind project in de Bijlmer
– in  het Flevo verzorgingshuis
– op twee opvanglocaties voor vluchtelingen

Verder zijn we samen met de Paters van Duivendrecht en diaken Coen van Loon gestart met een diaconaal  missionair proefproject onder de naam KiemKracht.