Kleine zusters van Jezus in IJburg (presentatie 2019)

2019 4 september Presentatie Kleine Zusters door Els Huitema in Anna-Bonifatiuskerk

Zusters Mauricia, Madeleine en Els (naast Antoinette-Julienne (niet aanwezig)

Verhaal van de Congregatie in Amsterdam: Kleine zusters zijn begonnen op een woonboot in de Jordaan. Pastor Leo kreeg contact met hen en heeft hen uitgenodigd in de “woestijn” van IJburg te gaan wonen. Zij wonen er sinds 2012.

Charles de Foucauld (Zalig verklaard in 2005) leefde honderd jaar geleden onder de Touaregs in de Algerijnse Sahara. De congregatie woont in milieus waar de kerk (nog) niet aanwezig was. Zusters zijn meegetrokken met de kermissen en circussen.

In de hele wereld doen de zusters eenvoudig werk, om mee te leven met eenvoudige mensen en in hen God te beleven.

In IJburg hebben de zusters waardevol contact met het jaarlijks terugkerende Magic Circus. Soms evangeliseren de zusters.

De fraterniteit is in India, Jordanië, Syrië (Aleppo), Libanon (Beiroet, Tyrus) , Palestina, België, Korea, Brazilië, Kroatië, Vietnam, Rwanda, Niger, Argentinië, Congo, Slowakije (met sedentaire Roma)Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Duitsland (Halle)

Bij de bedevaarten bij de Middellandse Zee (Saintes Marie de la Mer bijvoorbeeld) van Roma en Sinti hebben wij vanouds contacten en bekenden over half Europa.

In tegenstelling tot de zusters van Moeder Theresa organiseren wij geen hulp. Wij proberen mee te leven, door het opbouwen van een vriendschap of relatie, als gelijkwaardige mensen. Wij stellen ons afhankelijk van vriendschap bijvoorbeeld met Sinti en Roma. De relatie in afhankelijkheid betekent ook wederkerigheid. Aandacht voor eigenwaarde in de relatie (“Wat ben jij kostbaar”)

De fraterniteit heeft een heel speciale band met onze islamitische broeders en zusters en heeft een bijzondere band met Christen broeder en zusters waar de Islam overheerst. Wij bouwen band op met arme en eenvoudige mensen, om dan God te vinden. Wij zijn op zoek naar Gods aanwezigheid op de markt, werk etc. Wij verkondigen het evangelie door heel ons leven, hoezeer God in ieder mens leeft en proberen Gods verborgen schat in de ander te ontdekken. Wij zoeken de intimiteit met Jezus, gemeenschap met de vader door de Geest. Dit gebeurt via gebed, de Eucharistie etc.

Wij zien vooral het verborgen leven van Jezus tot dertig jaar: dit te beleven en vinden in de mensen, als gewone mensen en kleine broeders en zusters, in nederigheid en vriendschap met eenvoudige mensen. (“Als je eerst wordt als een kind, ….)

Het huidige hoofd van de Fraterniteit komt uit Spanje en heeft heel lang in Brazilië gewoond. De Paus komt uit Argentinië.

Vragen:

Hoe begin jij een relatie?

In IJburg gebeurde dat door de vraag van pastor Leo, om de aanwezigheid van de kerk te laten zien: net zoals in de woestijn, ver van de kerk en christenen.

In Libanon via een Armeense priester in een Palestijns vluchtelingenkamp. Via een christelijk Palestijns gezin dat graag het leven van de Kleine Zusters wilde delen en met toestemming van de Chef van het kamp (Fatah).

God werkelijk ontdekken in de ander. Onze congregatie is geboren in de Islam. Moslims spreken vaak open over hun geloof, in tegenstelling tot seculier Europa.

Zuster Madeleine, de oprichtster van de fraterniteit, heeft de kleur blauw uitgekozen, om de band met eenvoudige arbeid te benadrukken en vanwege Maria.

Hoe gaan jullie om met onrecht?

Wij zijn activistisch maar geven geen leiding aan opstanden tegen onrecht. (bijvoorbeeld tegen waterverbod op de plantages in Brazilië). Kernwoord: Jezus geneest en geeft vreugde.

Vijf en dertig jaar geleden hebben de zusters hun hoofddoek afgedaan, om verwarring met onder meer Turkse vrouwen te voorkomen. In veel landen dragen de zusters wel hoofddoeken.

Zuster Els blijft één jaar in Nederland en gaat dan de rest van haar leven terug naar Libanon. Haar relatie met God is steeds dieper geworden. Daarin heeft zij rust gevonden.